RGB breekt lans voor beschermde diersoorten

24 May 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 24 mei 2019- Tijdens een routine controle op de Johan Adolf Pengel Luchthaven te Zanderij, heeft de Douane een persoon aangehouden met in haar bezit 5 stuks Jaguartanden, welke verborgen waren in blikken met babyvoeding. Gelet op het feit, dat het hier gaat om delen van een beschermd diersoort, werd betrokkenen op 16 april 2019 aangehouden en overdragen aan de politie van Zanderij voor verdere Justitiële afhandeling. Hierdoor heeft de overtreder de Jachtwet 1954 en de Wet Tegengaan Smokkelen overtreden, welke gekwalificeerd wordt als een economisch delict.
Na betaling van een boete groot USD 4000,- is deze zaak door het Openbaar Ministerie buiten het geding afgehandeld.
Thans komt het veelvuldig voor dat juwelierszaken tanden van in het wild levende katachtige welke tot de beschermde diersoorten behoren in Suriname, te koop aanbieden in de vorm van kettinghangers. Het is gebleken dat slachtingen plaatsvinden van de Jaguar, welke gekenmerkt wordt als de grootste katachtige van Zuid-Amerika en dat alle delen van de Jaguar te koop worden aangeboden.
In Suriname komen er 6 (zes) soorten in het wild levende katachtige voor die volgens de Jachtwet 1954 en het Jachtbesluit 2002 totaal beschermd zijn. De Jaguar valt tevens onder de IUCN Red Data List of Threatened Animals en onder de Conventie inzake de Internationale Handel in Bedreigde Wilde Fauna en Flora. (Cites).

-Bron: NII