SOZAVO vergroot distributie medische kaarten

23 May 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 23 mei 2019 – De Ministers André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Antoine Elias van Volksgezondheid hebben het besluit genomen dat alle medische verzekeringspasjes de zogenaamde BZV kaarten (Basis Zorg Verzekeringskaarten) uitsluitend door het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting worden verstrekt. Dit om de distributie verder te vergroten en te optimaliseren; en ook om te garanderen dat ook de bewoners in het binnenland niet overgeslagen worden. In dit kader zal SOZAVO alle bestaande distributie kantoren die in de afgelopen maanden door het Ministerie van Volksgezondheid en SZF zijn opgezet overnemen en maken tot SOZAVO kantoren. Verder zullen successievelijk de medewerkers op alle SOZAVO wijkkantoren getraind worden om ook tot verstrekking van deze type medische kaarten te kunnen overgaan. Met dit besluit kan Volksgezondheid teruggaan om zich te richten op haar ‘core business’ en met name te zorgen dat er altijd voldoende artsen en medicamenten zijn. Dit geldt ook voor het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting die moet zorgen voor de landgenoten die hulp behoeven. Aan dit besluit is heden morgen diepgaand beraad voorafgegaan op het hoogste niveau van de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Volksgezondheid.

 -SOZAVO-