SUMUN GEEFT INZICHT OP WERK BINNEN DE VERENIGDE NATIES

5 May 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 05 mei 2019 – Met de Suriname Model United Nations (SUMUN) is er invulling gegeven aan de overdracht van kennis als het gaat om het werk binnen de Verenigde Naties. Jongeren tussen de 16 en 22 jaar doen kennis en ervaring op in internationale betrekkingen en diplomatie. Deze kennis en ervaring draagt bij aan hun verdere ontwikkeling en toekomstige carrière. Model United Nations (MUN) is een wereldwijd evenement dat in samenwerking met de Verenigde Naties (VN) is opgezet. Tijdens de MUN-bijeenkomst vertegenwoordigen jongeren de landen uit de VN in een nagebootste VN-vergadering. Het doel van de MUN is om jongeren bekend te maken met actuele wereldwijde issues, internationale relaties, diplomatie en het instituut van de Verenigde Naties. MUN schoolt de deelnemers in spreek-, debatteer- en schrijftechnieken en stimuleert kritisch denken, teamwerk en leiderschapsvaardigheden. Jonge mensen worden op deze wijze betrokken bij het internationale wereldgebeuren en in staat gesteld een dieper begrip te ontwikkelen van actuele wereldkwesties. Dit is suriname niet onbekend en werd dit in het verleden ook wel gedaan. De Rotary clubs in Suriname droegen jongeren voor aan de MUNs die door de zusterorganisatie in Trinidad werd gehouden.

In 2018 hebben studenten en docenten van de Faculteit der Juridische Wetenschappen meegedaan aan de The European International Model United Nations (TEIMUN) in Den Haag. Genoeg redenen om de eerste SUMUN te organiseren. De eerste SUMUN is georganiseerd door de Rotary Club Paramaribo samen met de Faculteit der Juridische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Andere organisaties en instanties die betrokken zijn; het ministerie van Buitenlandse Zaken, de UNHCR in Trinidad & Tobago, de Rotary Club of Central Port of Spain, de UNDP in Suriname en trainers.

Eendaagse conferentie

De conferentie is gehouden op 27 april jongstleden. Als voorbereiding op deze dag hebben 60 scholieren tussen de 16 en 22 jaar, zeven (7) weken intenstief getraind. Ze kregen training in onder andere internationale vraagstukken, persoonlijk leiderschap en communicatietechnieken. Ook voormalig ambassadeur Henry Mac Donald, die Suriname vertegenwoordigde bij de VN, gaf de

participanten inzichten. Verder kregen zij ook ondersteuning van de ADEKUS-studenten die vorig jaar in TEIMUN participeerden. Bij de Suriname Model United Nations (SUMUN) van afgelopen zaterdag hebben de gedelegeerden (delegates) van de verschillende landen in de Verenigde Naties gedebatteerd over brandende internationale vraagstukken.

In de Human Rights Council (HRC) is er gedebatteerd over ‘de humanitaire crisis in Venezuela’ en in de General Assembly (GA) is er gedebatteerd over ‘de humanitaire crisis in Yemen’, in relatie met het thema Refugees en Migrants.

Verloop

De sessie startte met de roll call (de delegates geven aan hoe ze zullen stemmen) en het onderwerp, de humanitaire crisis in Venezuela (HRC) en humanitaire crisis in Yemen (GA) werden officieel op de agenda geplaats. Vervolgens gaven alle delegates hun algemeen standpunt aan ten aanzien van het onderwerp. De lidlanden van de HRC waren het uiteindelijk met z’n allen over eens dat er alleen middels vreedzame en diplomatieke wegen een oplossing bereikt kan worden voor de crisis in Venezuela. Het non-interventie beginsel van soevereine staten werd extra benadrukt door Venezuela, Libië en Suriname. De diplomaten hebben gedurende de unmoderated caucus (informeel deel van de sessie) hard en voortdurend gewerkt aan oplossingen voor de crisis in Venezuela. Ondanks de verschillende standpunten hebben de delegates toch overeenstemming bereikt en uiteindelijk een resolutie aangenomen om de vluchtelingen,

economische, sociale en humanitaire crisis te adresseren. Ook de lidlanden van de GA hebben hun kunnen bewezen om tot een resolutie te komen. Het waren vooral de vertegenwoordigers van Nederland, India en Iraq die ervoor kozen om de andere lidlanden bijelkaar te brengen om zodoende met elkaar samen te werken. Het succes van samenwerken, was het behaalde resultaat van een resolutie aan het einde van de sessies.

Beloning

Aan het einde van de sessie werden vier participanten beloond met de erkenning van Best Speaking en Most Outstanding . Ayush Gajadien, vertegenwoordiger van Venezuela in de GA, won de Most outstanding delegate award vanwege zijn inzicht op aktuele vraagstukken vanaf de eerste dag van de trainingen tot en met de conferentie op 27 april. De vertegenwoordiger van Nederland in de GA, Chathera Adrai won de Best Speaking delegate award vanwege haar uitgesproken- en goed geventileerde meningen met betrekking tot de

vraagstukken binnen de council en ook vanwege haar samenwerkingskracht met de andere lidstaten. De vertegenwoordiger van Libië, Junior Bharratt won de Best Speaking delegate award in de HRC vanwege zijn goede spreek – en debat vaardigheden. Hij kwam met stevige en duidelijke standpunten. Bovenal was hij bereid om samen te werken met de andere delegates en betrok ze ook bij de diverse unmoderated caucusses. Modesty Chiara van der Leuv, vertegenwoordiger van Venezuela, won de Most Outstanding delegate award in de HRC vanwege haar uitstekende prestaties vanaf dag een (1) tot het laatste moment van de conferentie. Ze was vastberaden, overduidelijk, diplomatisch en in staat samen te werken met haar naaste delegates. Met de SUMUN is er aanzet gegeven om het event jaarlijks te laten terugkeren en onderdeel te maken van het onderwijssysteem. Hiermee kunnen meer jongeren, tussen 16 en 22 jaar, de kans krijgen om deze unieke ervaring en kennis op te doen.-.

-Bron: Xaviera L. Arnhem-