Werkgroep Binnenland ontmoet granman Aboikoni

22 May 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 22 mei 2019 – De verkiezingswerkgroep Binnenland van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft deze week in het Stardust Hotel een ontmoeting gehad met de Granman der Saramaccaners, Albert Aboikoni. Tijdens de bijeenkomst heeft de Granman een uiteenzetting gehad over de mobilisatiewerkzaamheden van de werkgroep in het Boven-Suriname gebied. De werkgroep is inmiddels vertrokken naar dat gebied en keert op 25 mei terug.

Belang meeting Granman

Anastatia Kanapé-Pokie, coördinator werkgroep Binnenland, is tevreden over de meeting met de Granman. “De ontmoeting met de Granman was voor ons enorm belangrijk, omdat wij zijn zegen nodig hebben om het gebied, bij deze het Boven-Suriname gebied, aan te doen. Hij heeft zijn goedkeuring gegeven en hij juicht het toe, dat wij naar het gebied gaan. Want ook voor de Granman is het heel belangrijk dat de documenten van zijn mensen in dat gebied in orde worden gemaakt.”

Start mobilisatie en missie

De mobilisatie van de werkgroep Binnenland is op 21 mei gestart en duurt tot en met 25 mei. In deze periode worden de mensen van het Boven-Suriname gebied geïnformeerd via de lokale media en krutu’s. Daarna gaat de missie op 10 juni van start met de werkzaamheden in dat gebied. Tijdens de missies zullen er meer dan zestig dorpen worden aangedaan, van Ston-uku tot en met Duwatra. Na het Boven-Suriname gebied zullen het Boven-Marowijne gebied en de Inheemse dorpen, waaronder Kwamalasemutu, Alalaparu en Coeroeni ook aan bod komen. De werkzaamheden van de missies houden in de controle en actualisering van het centrale bevolkingsadministratiebestand, identiteitsgerechtigden in het binnenland te voorzien van een geldige identiteitskaart en mensen die geen geboorteakte hebben, in de gelegenheid stellen om het verzoek tot aanvulling van de Registers van de Burgerlijke Stand te doen. Overlijden worden alsnog aangegeven voor zover deze niet hebben plaatsgevonden, zodat ook deze registers verder kunnen worden geactualiseerd.

Granman tevreden

Granman Aboikoni is tevreden dat er een groep vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken naar het gebied gaat om de documenten van zijn mensen in orde te maken. “Ik ben helemaal ingenomen met dit besluit. Er is mij aangegeven dat alles al in kannen en kruiken is om de missie uit te voeren. Het is voor ons heel belangrijk, kortom voor elke Surinamer, dat al je administratieve zaken, in orde zijn. En met het oog op de komende verkiezing, waar iedereen zijn stemrecht moet kunnen gebruiken, is het natuurlijk terecht dat de overheid daaraan de juiste aandacht schenkt. Het is wel zo dat soms de ruimte wordt geboden, maar door allerlei omstandigheden komen de mensen niet opdagen”, zegt de Gramman. Vanuit het traditioneel gezag zal hij een beroep doen op de lokale bevolking, om gehoor te geven en aanwezig te zijn tijdens de missies. Volgens de Gramman is het in orde maken van de CBB-stukken niet alleen noodzakelijk voor de verkiezingen, maar het is belangrijk dat mensen meegaan met de moderne tijd zowel nationaal als internationaal.

-NII-