Wijziging in kabinet Bouterse – Adhin

11 May 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 11 mei 2019 – President Desiré Bouterse heeft zich de afgelopen periode intensief beziggehouden met mogelijkheden ter versterking van het regeerteam om in de eindfase van de regeertermijn de gestelde regeringsdoelen te kunnen realiseren. In dit kader komt er een wijziging in de bemensing van het kabinet.
De volgende ministers zijn door de president bedankt voor de bijdrage die geleverd is voor land en volk en de vele offers die daarmee gepaard zijn gegaan. De heren Patrick Pengel en Regilio Dodson respectievelijk op de ministeries Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) en Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en mevrouw Cristien Polak van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo).
Op de volgende personen is er een beroep gedaan om het land en volk als minister te dienen. Sergio Akiemboto op het ministerie van NH, André Misiekaba op het ministerie van SoZaVo, Vijay Chotkan op het ministerie van OWT&C en Rabin Parmessar op het ministerie van Ruimtelijk Ordening Grond- en Bosbeheer (RGB).
De regering zal zich met dit team ten volle inzetten om de beleidsdoelen die gesteld zijn zoveel als mogelijk verder veilig te stellen. De beëdiging van de nieuwe ministers vindt plaats op donderdag 16 mei 2019 om 09:30u op het presidentieel paleis. Na de beëdiging zal de president een persconferentie beleggen.
-Nationaal Informatie Instituut-