“Algemene Richtlijnen voor Halalvoedsel”

25 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 25 juni 2019 – “Algemene Richtlijnen voor Halalvoedsel” vastgesteld als Nationale Standaard door het Surinaams Standaarden Bureau.

Op basis van haar mandaat vastgelegd in SB 2006 no 30 Artikel 4 lid 1, is de Final Draft Nationale Standaard “Algemene Richtlijnen voor Halalvoedsel” door het SSB ontwikkeld en bijgevolg vastgesteld als Nationale Standaard.

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft als verantwoordelijke voor standaarden in Suriname met trots de Nationale Standaard “Algemene Richtlijnen voor Halalvoedsel” afgekondigd op ’18 juni 2019’.

Aan deze standaard hebben verschillende stakeholders uit de sector gewerkt, te weten: dhr. Stanley Soeropawiro, MSc. en dhr. Soemitro Wirjomenggolo van Stichting ITQON, dhr. Ir. Reinier Taus van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, dhr. Abdul Anwar Alibux en dhr. Jamal Sporkslede van Al-Khemia foundation, dhr. Paul Soebai van het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), dhr. Erwin Ngatiman Doerachman en dhr. Louis Serijono Notosoewito van Stichting der Islamitische gemeenten in Suriname (SIS), dhr. Faried Janmohamed en dhr. Shafikur Piprawala van de Surinaamse Moslim Federatie (SMF), dhr. Gerard van den Bergh van de Doksenclub, dhr. Raheem Balkaran van het Instituut for Food Management (IFM), dhr. Ramdjan Ozir van de Islamitische vereniging Himayatul Islam, dhr. Rudy Soekhlal van Surebeef N.V., dhr. Jan Bolman en dhr. Piet Hein Hellendoorn als individuele experts in de pluimveesector & dhr. Tanwir Hassankhan, BSc. als Technisch Secretaris namens het Surinaams Standaarden Bureau.

Voor de ontwikkeling van deze standaard is er gebruik gemaakt van zowel religieuze (Quran & Hadith) als internationale referentie materiaal, die tevens als basis hebben gediend voor de standaard.

Deze standaard definieert de basisvereisten die moeten worden nagekomen in elk stadium van de voedselketen, waaronder ontvangen, vervaardigen, verwerken, sorteren, bepalen, verpakken, etiketteren, markeren, controleren, laden en lossen, transporteren, distribueren, opslaan en levering van halalvoedsel en de producten

daarvan op basis van islamitische regels. Alle vereisten van deze standaard zijn algemeen en zijn bedoeld om van toepassing te zijn op alle organisaties in de voedselketen, ongeacht de grootte en complexiteit. Het omvat hier organisaties die direct betrokken zijn bij één of meer stappen in de voedselketen.

Hierbij wordt de hoop uitgesproken dat deze standaard een bijdrage levert aan de verdere groei en versterking van de Halalvoedselsector in Suriname.

-Bron: Surinaams Standaarden Bureau-