Copi en Sapenda in zee met houtonderneming

24 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 24 juni 2019 – De gemeenschappen van de Inheemse dorpen Copi en Sapenda hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met de onderneming Avion Group of Companies. Het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DDOI) heeft ervoor gezorgd dat het gezag alsook de gemeenschap goed op de hoogte is gesteld van zaken aangegeven in de overeenkomst voordat deze is getekend. De ondernemer zal zich bezighouden met het verwerken van rondhout in het gebied. Tussen partijen is overeengekomen dat er een bedrag van USD 12,50 per mᶟ gestort zal worden ten behoeve van de ontwikkeling van de dorpen. In het dorpsfonds zal een volledig bedrag, groot USD 12.500 worden voldaan.

Het aangaan van overeenkomsten op commerciële houtwinning, worden op grond van het Free Prior and Informed Consent (FPIC) principe voorbereid, goedgekeurd en uitgevoerd. De directoraten zijn onder andere belast met het adviseren en begeleiden van de dorpsgemeenschappen en -besturen bij onder meer het ontwerpen van dorpsreglementen, het aangaan van overeenkomsten met derden, het instellen van dorpsfondsen en het beheren van de financiële administratie.

Bij de aanvraag van gemeenschapsbos en het aangaan van een overeenkomst voor commerciële houtwinning tussen dorpsgemeenschap en een houtexploitant of ondernemer wordt de te volgen procedure met de gemeenschap in dorpsvergadering of krutu besproken en aangenomen (Fpic principe). De af te dragen royalties en dorpsbijdrage worden op dezelfde manier bepaald. De overheid vervult hierin een begeleidende of bemiddelende rol.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-