Districtscommissarissen inventariseren stembureaulocaties

22 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 22 juni 2019 – De districtscommissarissen zijn medio mei begonnen met de inventarisatie van stembureaulocaties in de verschillende districten. Hierover hebben ze eerst richtlijnen gehad van de werkgroep Legger van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De inventarisatiewerkzaamheden moeten in juni worden afgerond. Bij de inventarisatie wordt vooral gelet op de beschikbaarheid van bestaande locaties, parkeerfaciliteiten, sanitaire en nutsvoorzieningen, goede doorkijk mogelijkheden en de conditie van wegen en aanwezige meubilair.

Verantwoordelijkheden dc’s

De districtscommissaris is hoofdverantwoordelijke van het district en zo ook nauw betrokken bij de voorbereidingen van de verkiezingen. “ We zijn nu bezig met het bezichtigen van de locaties. Er wordt ook meteen nagegaan als er extra stembureaus geplaatst moeten worden. Dit hangt af van de toename van kiezers. Soms zijn bepaalde bestande stembureaus niet meer beschikbaar. Er moeten dan ook worden uitgekeken naar nieuwe locaties”, zegt Margaretha Malontie van Paramacca als deken van de districtscommissarissen. “Na de inventarisatie van de stembureaulocaties, hebben we de voorlopige ter inzage legging van de kiezerslijsten. Kiesgerechtigden hebben dan de gelegenheid om in het kiezersbestand hun persoonsgegevens zoals de naam, geboortedatum en adres te controleren op juistheid. Hierna vindt er werving plaats van colporteurs. Deze worden ingezet om de oproepingskaarten huis aan huis uit te reiken. Wij helpen ook bij het werven van stembureaupersoneel dat op de dag van de verkiezing zal werken op het stembureau.” De deken benadrukt dat de dc’s een belangrijke verantwoordelijkheid hebben tijdens de verkiezingen. Ze worden ambtshalve voorzitter van het hoofdstembureau van hun district en spelen een belangrijke rol bij de kandidaatstelling. Malonti zegt dat de samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de dc’s heel vlot verloopt. De deken rekent op alle medewerking van de samenleving. “Om een mooie verkiezing te hebben moeten we samenwerken en de informatie doorspelen die nodig is. Zo kan de dc daarop inspelen.”

-Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken-