Franse Douane orientatie missie brengt bezoek aan Suriname

30 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 30 juni 2019 – Minister Gillmore Hoefdraad heeft in april van dit jaar een bespreking gehad met vertegenwoordigers van het Ministerie van Economie en Financien en o.a. de Douane in Frankrijk. Tijdens deze bespreking is er van gedachten gewisseld over ondersteuning en mogelijke samenwerking bij het aanschaffen van scanners ten behoeve van de Douane. Naar aanleiding hiervan werd er een tegenbezoek in de week van 24 juni jl. gebracht aan ons land door een Franse orientatie missie met aan het hoofd de heer Thomas Marx, Regional financial counsellor.
Verder bestond deze missie uit: de heren Alexis LOPES, Regional Director of Customs French Guiana en Patrick MIHOUB, non-resident Customs Attaché. Vanuit de Franse Ambassade werd deze delegatie ondersteund door de Ambassadeur, Antoine Joly, en de heer Etienne de SOUZA. De missie had als eerste een bespreking gehad met Minister Hoefdraad. Verder zijn ook besprekingen gevoerd met de leiding van de Douane, de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Handel, Industrie en Toerisme, Veiligheidsdiensten en de Centrale Bank van Suriname. Het ligt in de bedoeling dat partijen de geplande samenwerking verder zullen uitwerken.
-MINISTERIE VAN FINANCIEN-