Informatieoverdracht projecten FAO en IDB aan minister Parmessar

2 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 2 juni 2019 – Vertegenwoordigers van de voedselorganisatie, FAO, en de Inter American Development Bank (IDB) hebben samen met de verschillende Focal Points van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) informatie verschaft aan minister Rabin Parmessar. Er zijn diepgaande gesprekken gevoerd met de partijen, ook zijn er powerpoint presentaties gehouden over de verschillende projecten die het ministerie heeft met de bovengenoemde organisaties. De directie en de staf van het ministerie, die ook aanwezig waren, hebben ook invulling gegeven aan de informatieoverdracht.
Een van de grootste projecten is het SAMAP (Suriname Agriculture Market Access Project) met als doel om de duurzame agrarische ontwikkeling in Suriname te versterken door middel van een meer concurrerende en veilige productie en betere toegang tot de exportmarkt. De nadruk zal gelegd worden op fruit en groente, niet-van-hout bosproducten en de verwerking van wortelgewassen door gemeenschappen in het binnenland. Er zal gewerkt worden met minstens 1.000 kleinschalige landbouwers, waarvan tenminste 30% vrouwen. Honderd landbouwers, landbouworganisaties en -bedrijven zullen ondersteund worden bij het verbeteren van hun markttoegang, door het realiseren van kwalitatieve productie, verwerking en een verbeterde concurrentiepositie. Ook worden tenminste vijftien landbouwbedrijven ondersteund met het verkrijgen van bankleningen. De Europese Unie (EU) financiert SAMAP voor een bedrag van 12.8 miljoen Euro en wordt in samenwerking uitgevoerd met de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO). De launch was op 28 mei 2018 en de duur van het project is vier jaar.
Minister Parmessar zal met het team van het ministerie, de FAO, de IDB en andere autoriteiten verder werken aan de realisatie van de projecten. Eén van de meest belangrijke aspecten die aan de orde is gekomen, is betere communicatie tussen de partijen. De bedoeling is niet om alleen de communicatie te verbeteren tussen het ministerie en de buitenlandse organisaties, maar de communicatie met de belanghebbenden van de sector in het bijzonder de agrariërs. Het ministerie is hard op weg om op dit vlak te verbeteren.
-NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT-