Inventarisatie stembureaumateriaal en -meubilair bijna afgerond

14 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 14 juni 2019 – De werkgroep Stembureau Materiaal en Meubilair van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de inventarisatie van het stembureaumateriaal en -meubilair zo goed als af. In november vorig jaar is een aanvang gemaakt met controle op de staat waarin de spullen verkeren. Er wordt nagegaan wat nog bruikbaar is of kan worden gemaakt voor de algemene vrije en geheime verkiezingen van 2020. Dit zegt Praveen Kalpoe, coördinator van de werkgroep.

Stembureaumateriaal en stembureaumeubilair

Tot het stembureaumateriaal worden gerekend de stembussen en alles dat in een stemkist wordt geplaatst zoals schrijfgerei, bindtouw, verkiezingsinkt, rood schrijvend potlood, zegellak, inkt en pakpapier. De aanschaf van deze spullen vindt plaats, nadat de werkgroep Legger heeft vastgesteld hoeveel stembureaus er landelijk zullen zijn. Stemhokken, stembustafels en dranghekken worden allemaal gerekend tot het stembureaumeubilair. Volgens Kalpoe vormen de verschillende verkiezingswerkgroepen een belangrijke keten. “De werkgroep die voor ons het meest belangrijke is, is de werkgroep Legger om vast te stellen hoeveel meubilair en materiaal er uiteindelijk nodig zal zijn om alle stembureaus volledig in te richten en uit te rusten.”

Taken

Kalpoe legt uit dat na de controle van het materiaal en meubilair, er nog meer werkzaamheden volgen. Sommige werkzaamheden, zoals de reparatie van spullen, behoren niet tot de werkzaamheden van zijn werkgroep. Taken die het team wel verricht, zijn het verven van de stembussen en sorteren van het stembureaumeubilair en -materiaal per kiesdistrict. “Bij de verkiezingen worden stembussen door middel van een sticker voorbestemd voor RR- en DNA-biljetten. De bussen zijn nog niet ontdaan van stickers van de vorige verkiezingen. Nadat de stickers zijn verwijderd, wordt de stembus geschuurd en voorzien van een verflaag.”

Groei stembureaus

Bij de verkiezingen van 2015 waren er in totaal 623 stembureaus. Vergeleken met 2010 was het aantal stembureaus toegenomen met 33. Naar verwachting zal het aantal ook bij de verkiezingen van 2020 groeien. Dat betekent dat de werkgroep meer materiaal en meubilair gereed moet hebben. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft reeds een loods neergezet voor de werkgroep om de spullen op te slaan, voordat die hun weg vinden naar de verschillende stembureaus in de kiesdistricten.

Distributie

“De distributie naar alle stembureaus in de verschillende kiesdistricten geschiedt in samenspraak met de districtscommissarissen. Er is nauw overleg met aangewezen functionarissen vanuit de districtscommissariaten. Zij halen zowel meubilair als materiaal op bij CBB en zorgen voor de distributie van het stembureaumeubilair naar alle stembureaus van hun kiesdistrict en richten daarmee de stemlokalen in. Het stembureaumateriaal wordt door de voorzitter van het stembureau afgehaald op het hoofdstembureau van het kiesdistrict waar het stembureau is gestationeerd. Het hoofdstembureau is bij wet over het algemeen het districtscommissariaat van het kiesdistrict. Het afhalen van het stembureaumateriaal wordt altijd samen gedaan met een medelid van het stembureau. Voor de transport van het materiaal vanaf het hoofdstembureau naar het stembureau gelden er strikte veiligheidsmaatregelen. De transport dient altijd plaats te vinden in een afgesloten voertuig. In dit voertuig dient behalve de voorzitter en het medelid van het stembureau, mee te rijden de politieambtenaar van het Korps Politie Suriname die op dat moment de veiligheid van het materiaal bewaakt. Voor de rest van de dag der stemming ondersteunt de politieambtenaar in het handhaven van de veiligheid en orde in en rondom het stembureau”, aldus Kalpoe.

-Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken-