Jeugd ambassadeurs werken aan milieu bewustwording

11 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 11 juni 2019 – De United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG) jeugd ambassadeurs, Sivern Hammen en Charmaine Pansa, willen scholieren bewust maken over het milieu en het beschermen daarvan. In het kader hiervan hebben zij op 6 juni 2019, op de St. Gertrude school een informatie sessie gehouden, waarbij zij hebben verteld hoe belangrijk het milieu is en hoe wij die kunnen beschermen. De jeugd ambassadeurs worden gefaciliteerd door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken.
Deze informatie sessie was mede in verband met World environment day, welke jaarlijks op 5 juni valt. Het thema dit jaar is Air pollution (lucht vervuiling). “Doel #13, klimaat actie en doel #15, leven op het land, zijn de 2 doelen die direct te maken hebben met het milieu”, zegt jeugd ambassadeur Sivern Hammen. De jeugd ambassadeurs hebben samen met een deel van hun youth officers korps de leerlingen van de 5e en 6e klassen op een interactieve manier verteld over luchtvervuiling. Zij hebben hierbij ook geprobeerd om door middel van filmpjes de oorzaken en gevolgen van milieuvervuiling uit te leggen. De kinderen waren enthousiast en hebben flink mee geparticipeerd. Zij hebben ook zelf aangegeven hoe zij denken om luchtvervuiling tegen te gaan. Na de infosessie hebben de kinderen gewerkt aan een quiz om te testen hoe goed zij de informatie tot zich hebben genomen.
Charmaine Pansa zei tot slot dat het goed is dat de jongeren zich aansluiten bij organisaties die werken aan het beschermen van het milieu. Zij heeft de kinderen ook meer aandacht gevraagd voor het lezen over luchtvervuiling. Het is de bedoeling dat deze sessie op meerdere scholen gedaanwordt.
-MINISTERIE VAN SPORT EN JEUGDZAKEN-