Justitieminister Stuart Getrouw is de samenleving meer dan dankbaar

7 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 07 juni 2019 – De hulp vanuit de samenleving is niet weg te denken. De meeste strafbare feiten worden opgelost door de informatie vanuit de samenleving, zonder hun hulp lukt het niet laat de minister van Justitie en politie, Stuart Getrouw aantekenen. De bewindsman geeft aan de samenleving meer dan dankbaar te zijn en roep hen op de politie te blijven ondersteunen. Door de hulp vanuit de gemeenschap zijn reeds tal van berovingen opgelost, zegt hij in het programma Opini, aflevering 61, van het Nationaal Informatie Instituut (NII).
De Politie heeft een tiplijn en er is zoveel mogelijk gedaan, om de meldingen anoniem te laten plaats vinden, want de burger moet worden beschermd. Als de bescherming van de burgers niet kan worden gerealiseerd of gegarandeerd heeft de politie een probleem. De oren en ogen vanuit de samenleving hebben we nodig, “Op dit vlak zal er ook verscherping komen”, kondigt de Juspolminister aan. De launch van een nieuwe cloud zal plaatsvinden, waarin men via deze digitale wereld rechtstreeks informatie kan doen toekomen aan de Justitie. Door gebruik te maken van deze cloud blijft de anonimiteit van de gebruiker gegarandeerd. De minister geeft de garantie dat personen die de juiste informatie verschaffen aan de Justitie, zullen worden beschermd.
De minister gaf verder aan dat controle en surveillance nooit voldoende zullen zijn om de criminaliteit in te dammen. “Het veiligheidsgevoel begint bij de jezelf. Waarvoor kiest je, ben je bereid te werken, wil jezelf in je levensonderhoud voorzien op de juiste wijze, het is de keuze die jij maakt als individu. Laten we daaraan beginnen te werken”, zegt minister Getrouw. “De overheid is belast met de handhaving en controle en moet daaraan zo goed mogelijk invulling geven”, besluit hij.
In het televisieprogramma Opinie op GOV.TV, kanaal 8.3, kunt u de herhaling bekijken, op de woensdag en vrijdag, om 21.oo uur.

– Nationaal Informatie Instituut-