Nieuwe geneeskundige commissie geïnstalleerd

14 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 14 juni 2019 – De nieuwe Geneeskundige Commissie is geïnstalleerd. De minister van Volksgezondheid Antoine Elias heeft de commissie voor een zittingsperiode van een jaar benoemd. Deze commissie is door de minister en zijn staf strategisch samengesteld waarbij een afgevaardigde van het SZF/Armulov zitting heeft. Dit, zodat de casussen van patiënten sneller behandeld kunnen worden en dat het traject bij het uitzenden versneld kan worden.

De directeur van Volksgezondheid Cleopatra Jessurun zei in haar betoog blij te zijn met de samenstelling van deze commissie omdat het een zware taak heeft welke niet alleen gaat om het keuren van landsdienaren. Het heeft verder een zeer belangrijke taak met betrekking tot het uitzenden van patiënten naar het buitenland voor medische behandeling via het SZF/Armulov. De directeur en de minister wensten de leden een vruchtbare samenwerking toe. Ze vroegen hen het werk naar eer en geweten te doen. “De regering heeft het vertrouwen in u” voegde de minister tot slot eraan toe.

In de commissie hebben zitting de waarnemend directeur van Volksgezondheid Cleopatra Jessurun (voorzitter), Robert Mohamed (algemeens arts) als lid en vervanger van de voorzitter, Jeffery Lau, Aartie Nannan- Toekoen, Brian Panka, Cynthia Kooman en Chantal Eltenberg. De commissie is geïnstalleerd op woensdag 12 mei 2019.

-Bron: ministerie van Volksgezondheid-