Orientatiebezoek regeringsdelegatie aan Nickerie

21 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 21 juni 2019 – Een regeringsdelegatie heeft een orientatiebezoek gebracht aan het district Nickerie. Dit vond plaats op woensdag 19 juni. Deze delegatie stond onder leiding van de minister Justitie & Politie Stuart Getrouw tezamen met de ministers van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle, Ronni Benschop van Defensie, Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWTC), en Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. Tevens waren in de delegatie ook de District Commissaris van

Nickerie Nisha Kurban-Baboe en de Bestuursdienst van het Districtcommissariaat, functionarissen van de Ministeries van Financiën (Douane), Volksgezondheid, Landbouw, Veeteelt en Visserij (Veterinaire Dienst), en BOG.

De delegatie heeft zich op verschillende plekken langs de Corantijnrivier begeven om de plaatselijke situatie waar te nemen, alwaar het personen- en/of goederen verkeer tussen Suriname en Guyana plaatsvindt.

Na de orientatie is de delegatie tot het besluit gekomen om de regulering en een verhoogde grenscontrole zo spoedig mogelijk plaats te doen vinden.

In dit kader zullen de ministers van Defensie en OWT&C ervoor zorgdragen dat alle faciliteiten voor controleposten aanwezig zijn. Er zal als tijdelijke oplossing een tweede controle post worden opgezet op het Corantijnstrand.

De regering is reeds aangevangen met een verscherpte surveillance door het leger op de rivier en rond de klok verscherpte gezamenlijke controle door het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger op verschillende plaatsen in Nickerie. Voorts is per onmiddellijke ingang de controle door het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname verscherpt aan de grens alsmede de post Burnside in Coronie.

Per 1 augustus 2019 zal een permanente structuur gegeven zijn aan de controleposten. Tevens zal de militaire post te Clarasluis worden versterkt.

In het kader van een algemene aanpak van de grenscontrole zal dezelfde regeringsdelegatie op maandag 24 juni 2019 een orientatie bezoek brengen aan de grenspost te Albina.

-Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken-