Staf en personeel HI&T krijgen landbouwtraining

23 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 23 juni 2019 – Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) is onlangs gestart met de training ‘Algemene landbouw- en Plantvermeerderingstechnieken. De training wordt door landbouwdeskundigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) verzorgd. Deze training is een initiatief van de toenmalige onderdirecteur van Marktbeheersing op HI&T, Daniëlla Sumter, die nu lid is van De Nationale Assemblee.
De training behelst 8 onderwerpen waaronder: het telen van groente in plantenkassen, zaai en planttechnieken, gewasbescherming, bemestingsleer, voeding van de plant, composteren, het verantwoord gebruik van pesticiden in de landbouw en plantvermeerderingstechnieken.
De 35 deelnemers hebben gedurende 2 dagen de bovengenoemde theorie gevolgd in de vergaderzaal van HI&T. Op vrijdag 21 juni 2019, vindt het praktische gedeelte van de training plaats op de kwekerij te Tamansari, in het district Commewijne. Tijdens de praktijktraining zal er een demonstratie worden gegeven over hoe compost te maken en de verschillende plantvermeerderingstechnieken, zoals: oculeren, marcotteren, stekken en enten. Het is de bedoeling dat de deelnemers het gedemonstreerde zelf toepassen.

De afsluiting van de training wordt gedaan middels een certificaatuitreiking.
Het ministerie van LVV faciliteert behoeftigen, door middel van het beschikbaarstellen van kennis en vaardigheden in de vorm van Landbouw – Pluimveetrainingen. Met de opgedane kennis en de vaardigheden zijn de mensen in staat zelfvoorzienend te zijn.
-Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-