Suriname gastland regionale bijeenkomst pesticide controle

10 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 10 juni 2019 – Suriname is gastland van de drieëntwintigste jaarlijkse bijeenkomst van de “Coördinating Group of Pesticides Control Boards of the Caribbean” (CGPC). Van 10 -12 juni 2019 faciliteert het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij de bijeenkomst van de 15 kernleden van de CGPC, waaronder Suriname. Het wordt onmiddellijk gevolgd door de 4e vergadering van de projectstuurgroep (PSC) van het project “Disposal of Obsolete Pesticides Including POPS, Promotion of Alternatives and Strengthening Pesticides Management in the Caribbean”. CGPC heeft als leden de Bestrijdingsmiddelen- en Toxische Chemiebesturen of Registratie Autoriteiten van de landen van het Caribisch gebied en komt indien mogelijk afwisselend bijeen in een van de lidstaten op jaarbasis. Deze bijeenkomst wordt gezien als een centrale ontmoeting voor de groepering, die belangrijke kwesties zal hebben om te beraadslagen m.b.t:
• de oprichting van een permanent secretariaat voor de CGPC;
• het bestuderen van het ontwerp van een wetgevingsmodel voor pesticideregelgeving dat zich zou lenen voor harmonisatie van de pesticiden wetgeving in de regio;
• het terug innen van kosten en genereren van inkomsten voor de financiëring van nationale regelgevende autoriteiten voor pesticiden en de CGPC;
• het beheer van lege pesticide flessen;
• het bespreken van resultaten van de laatste bodemmonstername te Mariënburg;
• het trainen in bemonstering van bodems verontreinigd met pesticiden;
• het identificeren van formuleringen met zeer gevaarlijke pesticiden op nationale goedgekeurde registers van bestrijdingsmiddelen om het risico van gebruik, opslag en verwijdering te verminderen;
• de resultaten van veldtesten en promotie of alternatieven voor toxische chemicaliën presenteren
• de kwestie Glyfosate mondiaal en regionaal bespreken.
• de thema voor Pesticides Awareness Week 2019 vaststellen (laatste week van september 2019)
• het lidmaatschap bespreken (landen, industriepartners en waarnemers)

Tijdens de 4e vergadering van het PSC (13 – 14 juni, 2019) zullen het tussentijdse evaluatieverslag over het project en de uitvoering van het project (budget en werkplan) de belangrijkste gespreksonderwerpen zijn.

De CGPC werd in 1987 gevormd als reactie op een nieuw probleem met betrekking tot de mogelijke invoer van niet-goedgekeurde pesticiden in de regio Oost-Caribisch gebied. De focus van deze groep, die tot 1999 formeel naamloos bleef, werd uitgebreid om duurzame landbouw en de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te bevorderen, door het effectieve beheer van pesticiden en giftige chemicaliën in Oost-Caribische staten. Dit mechanisme voor samenwerking in verband met pesticiden en giftige chemicaliën werd in 1999 versterkt en uitgebreid naar het Caraïbisch gebied in bredere kring, toen de groep formeel werd genoemd. Het belangrijkste doel van het CGPC is de regionale harmonisatie van bestrijdings- en beheers strategieën voor bestrijdingsmiddelen.
Kernleden van het CGPC vertegenwoordigen de bestrijdingsorganen voor bestrijdingsmiddelen en giftige chemicaliën in de respectieve landen. De geassocieerde leden zijn de vertegenwoordigers van de particuliere sector (pesticiden industrie) en waarnemers bestaande uit een aantal regionale en internationale ondersteuningsorganisaties zoals IICA, FAO, PAHO en het CARICOM-secretariaat.
Tijdens de jaarlijkse CGPC -meetings fungeert de voorzitter/ registrator van het gastland als CGPC-voorzitter voor de duur van de periode tot de volgende vergadering. Dit betekent dus, dat Suriname deze eer nu te beurt zal vallen.
-Nationaal Informatie Instituut-