Veterinaire Dienst informeert pluimveehouders Nickerie

30 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 30 juni 2019 – De Veterinaire Dienst van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in het Burger Informatie Centrum Nickerie een infosessie voor personen betrokken bij de pluimvee sector gehouden. Dit gebeurde op donderdag 27 juni. De bedoeling van deze infosessie was om de pluimveehouders te informeren over hoe zij dierenziektes buiten de grenzen van Suriname, maar nog meer buiten hun eigen bedrijf kunnen houden. De informatie werd doormiddel van verschillende presentaties verzorgd namelijk:
– de bioveiligheid bij de grens (port health)
– de regels voor de invoer van pluimvee en ander diersoorten
– de bioveiligheid in de pluimveehouderij
– hoe ziektenverwerkers buiten het bedrijf te houden
– hoe ziekten herkend kunnen worden
– wat te doen wanneer onregelmatigheden binnen het bedrijf worden ontdekt en
– het voorkomen van antimicrobiele resistentie.
Onderdirecteur Veeteelt Virginia Popken heeft de aanwezigen erop gewezen dat samen met de verschillende veiligheids – en bewakingsdiensten de grenzen en poorten bewaakt moeten worden tegen het binnendringen van dierziekten. Dierziekten kunnen niet alleen op mensen worden overgebracht, maar kunnen ook een grote impact hebben op de voedselveiligheid en de economie van ons land.
Op dit moment is er een onbekende dierziekte uitgebroken in ons buurland Guyana, voornamelijk leiden doksen en kuikens hieronder. Alhoewel dit door Guyana is aangegeven bij de Wereld Organisatie voor Dier Gezondheid, OIE, waar ziektes moeten worden gemeld, is er tot nu toe nog weinig informatie over de ziekte. Als voorzorgmaatregel heeft Suriname per direct besloten om geen pluimvee of pluimveeprodukten en andere artikelen uit Guyana toe te laten. Deze regel kan alleen goed gehandhaafd worden als alle relevante diensten, de belanghebbenden in de sector en de burgers zich van bewustzijn wat de gevolgen zullen zijn indien niet samen wordt gewerkt.
De veeteeltsector is volgens de onderdirecteur Popken heel belangrijk voor ons land en nog meer voor het district Nickerie, omdat het district 373 rundveebedrijven telt met 8.000 dieren welke een kwart van de landelijk hoeveelheid uitmaken. 33% van alle schapen en geiten in Suriname komen in Nickerie voor. Eveneens 4% van alle pluimvee en 7% van alle varkens. 12% van de veebedrijven in Suriname zijn gevestigd in het district Nickerie.
De gelegenheid is ook te baat genomen om na de infosessie afspraken te maken met de verschillende diensten in het district over hoe de controle en preventie beter kan worden aangepakt .

-MINISTERIE VAN LVV-