Vissector Nickerie heeft constructief gesprek gehad met minister Parmessar

11 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 11 juni 2019 – De rijst- en visserijsector in Nickerie zijn beide van even groot belang voor het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dit zei minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij tijdens het bezoek dat hij samen met zijn staf bracht aan het rijstdistrict Nickerie. De ministeriële delegatie heeft een breedvoerig onderhoud gehad met vertegenwoordigers uit de agrarische tak.
In een open gesprek heeft de bewindsman aangegeven dat het nodig was om na Paramaribo en Commewijne ook met de vissers in Nickerie van gedachten te wisselen over het beleid van het ministerie, de problemen waarmee de sector kampt en gelijk van gedachten te wisselen hoe een oplossing te vinden.
Voor het goed en duurzaam functioneren van de vissector is het volgens LVV directeur Deepak Jairam belangrijk dat de bestaande regels strikt worden nageleefd.
Minister Parmessar heeft zijn zorgpunten, zoals het hebben van meerdere boten op een vergunning, overbevissing van onze wateren en het wegdragen van onze vis door Surinamers en buitenlanders geuit.
Namens de sector heeft de voorzitter van de coöperatie van Nickeriaanse vissers, Abas Noredjo, verschillende probleempunten naar voren gebracht. De volgende punten zijn onder andere aan de bewindsman voorgelegd:
• Het instellen van een beheersorgaan voor het Bigipan gebied voor betere controle.
• Het gebrek van ijs- en koelfaciliteiten voor visverkopers op de markt van Nickerie.
• De veiligheid van de vissers op de binnen en buiten wateren.
• De uitgifte van de visvergunningen voor het jaar 2019
• De aanmeer faciliteiten te zeedijk en
• De bestemming van het mini visserij centrum Nickerie.
Minister Parmessar zegt op korte termijn met zijn collega van ROGB om de tafel te willen gaan zitten voor de implementatie van een beheerorgaan voor de Bigipan waarin de vissector zeker vertegenwoordigd zal zijn.
Met het aantrekken en opleiden van de visserijcontroleurs en de op korte termijn verplichte vessel monitoring systems op alle SK en andere vissersboten, hoopt de bewindsman de controle op de wateren te voeren. Hij riep ook de sector op ongeoorloofde handelingen te rapporteren.
De bewindsman wil in de toekomst zeker een (1) keer in twee maanden overleg met de sector. Verder moedigde de bewindsman de sector aan zelf plannen te schrijven voor de opzet van een ijsunit waarbij middelen kunnen worden aangevraagd bij de Nationale Ontwikkeling Bank (NOB).
Met betrekking tot het mini visserij centrum is de bewindsman van mening dat het ministerie de afgelopen jaren te kort is geschoten in de controle op het beheer van de aan de organisaties toevertrouwde faciliteiten. Minister Parmessar zegt te streven naar een efficiëntere afhandeling bij vernieuwing van bestaande visvergunningen. Er komt met betrekking tot het vergunningenbeleid een totale evaluatie en inventarisatie waardoor er voor 2020 geen nieuwe aanvragen zullen worden geaccepteerd.
Voor wat betref het wegdragen van onze vis, vooral door onze eigen landgenoten, zullen stringent de regels worden toegepast.
Tot slot complimenteerde de minister de vertegenwoordigers uit deze sector voor hun positieve opstelling. Met de minister reisde mee de waarnemend directeur Deepak Jairam, onder directeur Landbouw Ashween Ramdin en beleidsadviseur Artur Zalmijn. Bij deze ontmoeting met de sector zaten behalve de staf van LVV ook de districtscommissaris van Nickerie Nisha Kurban – Baboe en Parveen Amritpersad, hoofd van de afdeling Monitoring & Inspectie aan.
-MINISTERIE VAN LANDBOUW VEETEELT EN VISSERIJ-