Workshop Grondenrechten met Inheemse en Tribale organisaties

17 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 17 juni 2019 – Vertegenwoordigers van verschillende organisaties van Inheemse en Tribale Volken hebben tijdens een workshop hun bijdrage geleverd aan het proces op weg naar erkenning van de grondenrechten in Suriname. Het Management Team (MT), belast met de uitvoering van het ‘Stappenplan ter Realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondenrechten der Inheemse en Tribale Volken in Suriname” blikt tevreden terug. De workshop was op zaterdag 15 juni 2019 in het perscentrum van het Kabinet van de President.

Het MT beoogde met de workshop inputs te krijgen die ook kunnen worden meegenomen bij het produceren van conceptweten waarin de grondenrechten en andere rechten met betrekking tot Inheemse en Tribale Volken worden vastgelegd. De deelnemers aan de workshop hebben met tal van kritische kanttekeningen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid. Dit is aldus Wensley Misiedjan, voorzitter van het MT, de eerste consultatie met deze organisatie. Hij zegt dat er meer van dit soort momenten volgen. Eerder heeft het MT ook een initiële ontmoeting gehad met het Traditioneel Gezag van Inheemse en Tribale Volken. De afgelopen week heeft het MT bij een kennismakingsontmoeting met DNA-voorzitter Jennifer Geerlings – Simons, ook een uiteenzetting gegeven van het traject dat wordt afgelegd.

In zijn inleiding zaterdag heeft Misiedjan de aanwezigen samenvattend voorgehouden wat de stand van zaken zijn en welke activiteiten nog op agenda zijn. Ook heeft hij de bedoeling van deze consultaties onderstreept. De voorzitter heeft het belang van de input vanuit de Inheemse en Tribale volken benadrukt en erop gewezen dat die te allen tijde zal moeten gebeuren met wederzijds respect. Daarna waren er presentaties van de voorzitters van de technische commissies (Commissie Wetsvoorstellen, Commissie Demarcatie en Commissie Bewustwording).

De deelnemers werden daarna in de gelegenheid gesteld om in werkgroepen van gedachten te wisselen over vier thema’s waaronder: 1. Voordelen van en bezwaren tegen erkenning grondenrechten en andere rechten; 2. Wettelijke regeling van de toegang tot natuurlijke hulpbronnen in Inheemse en Tribale grondgebieden; 3. Bevoegdheden traditionele gezag en

decentralisatie van bestuur; 4. Principes en procedures om te komen tot afbakening van woon- en leefgebieden van Inheemsen en Tribale gemeenschappen.

De resultaten van deze workshop zullen worden verwerkt in een rapportage die vervolgens zal worden gedeeld met de organisaties die hebben deelgenomen.

-Bron: Nationaal Informarie Instituut-