BiZa biedt stageplek aan pupillen Kennedyschool

22 July 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 22 juli 2019 – Met het bieden van een stageplek aan twee stagiaires met een auditieve beperking heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) invulling gegeven aan onder andere de universele verklaring van de rechten van de mens. Hiermee is de deur geopend voor de pupillen van de Kennedyschool, om stage te lopen binnen het overheidsapparaat.

Giovanni Sarigoeno, onderdirecteur Personeelsbeheer en Personeelszorg, zegt dat gelijk na het verzoek van de Kennedyschool naar de minister van Biza, hij er direct werk van heeft gemaakt om een stageplek voor deze studenten te creëren. Verwijzend naar artikel 1 van de universele verklaring van de rechten van de mens zegt Sarigoeno dat het ministerie geen onderscheid heeft gemaakt en de stagiaires de kans hebben geboden, om normaal te functioneren binnen de maatschappij.

Emelicienne Kertosari en Hollande Soejeti zullen van 16 juli tot en met 30 augustus hun praktijkervaring opdoen op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij zullen afwisselend op de

typekamer, personeelszaken en het secretariaat van het Onderdirectoraat Algemeen Beheer (ODAB) worden ingezet. Volgens Sarigoeno zal het zeker niet bij deze twee stagiaires met een beperking blijven.

Renate Wartes, directeur van de Kennedyschool zegt dat de twee kinderen in het eerder deel van het schooljaar reeds een snuffelstage hebben doorlopen. “Stageplekken zijn heel moeilijk, vooral voor onze kinderen. Via een ouder heeft ze de gelegenheid gehad om haar verzoek middels een schrijven te richten aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. Ze is heel blij dat haar verzoek door de minister is gehonoreerd.

De Kennedyschool bestaat uit drie afdelingen die zijn onderverdeeld in de kleuter, de basis en het voortgezet. De twee stagiaires zitten in het voortgezet en wel in het laatste jaar van de afdeling administratie. Volgens Wartes is het voor het eerst dat pupillen van de Kennedyschool de gelegenheid krijgen om op een departement te worden te werk gesteld. Dit ervaart zij als een unicum.

-Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken –