Biza minister ontvangt Islamitische delegatie voor implementatie Moslim vriendelijke standaarden

23 July 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 23 juli 2019 – Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken verwelkomde een delegatie onder leiding van Ambassadeur Lalmohamed van Suriname voor de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC). Deze delegatie bestond uit een vertegenwoordiger van het Standaarden Instituut voor Islamitische landen (SMIIC), een vertegenwoordiger van het Islamitisch Centrum voor het ontwikkelen van Handel, een vertegenwoordiger van de George Mason Universiteit, een vertegenwoordiger van de Organisatie van de Islamitische Coöperatie en een vertegenwoordiger van de Internationale Islamitische Universiteit van Maleisië.

De minister gaf in zijn welkom speech aan dat het ministerie belast is met verschillende werkzaamheden, waaronder ook het Genderbeleid, dat valt onder het Bureau Gender Aangelegenheden (B.G.A.). Het ministerie is tevens verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. De religieuze aangelegenheden vallen ook onder de beleidsgebieden van het ministerie. De minister geeft met trots aan dat er hierover een goed beleid uitgezet is, waardoor de verschillende culturen in harmonie en vrede met elkaar samenleven. Deze diversiteit in eenheid kan als voorbeeld dienen voor de wereld. Hij stelt het daarom zeer op prijs dat de vertegenwoordigers van de verschillende Moslimorganisaties bij elkaar komen voor het verwezenlijken van Moslim vriendelijke standaarden. Met het realiseren van deze standaarden kunnen wij toerisme van ons land promoten, zodat ook deze groep kennis kan maken met de gastvriendelijkheid van ons volk en de prachtige flora en fauna.

Mamoudou Bocar Sall van het Islamitisch centrum voor het ontwikkelen van Handel, gaf aan dat er trainingen aangeboden kunnen worden om deze standaarden te verduidelijken. Hij benadrukt dat dit niet alleen invloed zal hebben op de Moslimgemeenschap, maar op de hele samenleving. Het bevorderen van handel en toerisme zal van invloed zijn op de economische groei van ons land, alleen moeten de juiste standaarden voor deze groep in place

worden gebracht. Suriname is goed op weg en is al bezig met de standaardisering van halaal voedsel.

Nabyl Eddahar van de George Mason Universiteit gaf aan dat er studiebeurzen worden aangeboden, ook met betrekking tot Genderaangelegenheden. Hij hoopt dat deze beurzen meer gepromoot zullen worden, zodat er gebruik gemaakt kan worden hiervan. Ze zullen bijdragen aan de vorming van de natie, omdat verschillende tools aangeboden worden die saamhorigheid en wederzijds respect onder de verschillende bevolkingsgroepen van ons land zullen helpen bevorderen.

De Minister dankte de delegatie voor het bezoek en hij deed de toezegging om samen met zijn collegaministers te kijken naar hoe een beleid voor Moslim vriendelijke standaarden uitgezet kan worden. Ambassadeur Lalmohamed bedankte namens de delegatie de minister voor het hartelijk en vruchtbaar ontvangst en zal zo spoedig mogelijk de uitnodiging voor de verschillende trainingen opsturen, zodat de eerste stappen richting het implementeren van Moslim vriendelijk toerisme gedaan kunnen worden.

-Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken