Caribische Study tours voor hervorming LBO in Suriname

24 July 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 24 juli 2019 – Het team van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC) heeft een bezoek gebracht aan de Trinidad and Tobago Training Authority, de Heart Trust National Training Authority in Jamaica en de TVET-council in Barbados. Het bezoek vond plaats in de periode oktober 2018 tot en met maart 2019. In de verschillende praktijkleslokalen en praktijkcentra’s kregen de deelnemers de gelegenheid kennis op te doen over de gehandhaafde structuren en de praktijkervaring met de onderwijsmethodiek gebaseerd op competenties, het Competency-Based Education and Training (CBET) systeem.

De overheid van Suriname heeft een onderwijsproject geïnitieerd met als doel de hervorming, kwaliteitsverhoging en uitbreiding van mogelijkheden voor het technisch en beroepsgericht onderwijs. Het bezoeken van beroepsgerichte onderwijsprogramma’s in de regio heeft tot doel het opdoen van praktische kennis. Dit is belangrijk in verband met de aanpassing van het bestaand curriculum, alsook de ontwikkeling van nieuw curricula, voor de implementatie van CBET. In Suriname is dit één van de belangrijkste activiteiten van het Enhancement of Technical and Vocational Education and Training at the Lower Secondary Schools in Suriname’ (E-TVET).

Het ETVET-project richt zich specifiek op de algehele verbetering van het Lager Beroeps Onderwijs (LBO) in Suriname. E-TVET is het eerste project in Suriname, dat door een lening van de Caribbean Development Bank (CDB) wordt gefinancierd. Het project omvat 5 componenten, te weten: Enhanced Learning Environment, Enhanced Capacity for Instructional Effectiveness, Enhanced Capacity for Quality TVET Delivery, Enhanced Community Competence en Project Management.

De opgedane kennis zal worden gedeeld met de praktijkdocenten van LBO via een gestructureerd programma van presentaties, coaching en stappenplannen die gecoördineerd zal worden door de afdeling Beroepsgericht Onderwijs binnen het MINOWC.

-Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur –