Dienst Kunstmatige Inseminatie bestaat 67 jaar

9 July 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 9 juli 2019 – Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij herdenkt dat haar Dienst Kunstmatige Inseminatie (KI Dienst) van het onderdirectoraat Veeteelt in de maand juni 67 jaar reeds bestaat.
De eerste proefinseminaties werden in maart 1952 verricht. In juni 1952 werd officieel begonnen met de kunstmatige inseminatie bij runderen in Suriname. In het prille begin waren de boeren huiverig ten aanzien van de kunstmatige inseminatie, maar kregen later meer vertrouwen hierin.
Kunstmatige Inseminatie (KI) bij runderen is het proces, waarbij zaad van een stier wordt gecollecteerd, verdund en ingevroren om kunstmatig in te brengen in de baarmoeder van een koe. KI heeft ten opzichte van natuurlijke dekking het voordeel dat met het zaad van een goede dekstier duizenden koeien geїnsemineerd kunnen worden. Kleine boeren met 1 of 2 koeien kunnen hierdoor toch over zaad van een goede dekstier beschikken. Verder kan door KI toe te passen bepaalde ziekten die bij het natuurlijk dekken van de stier worden overgedragen voorkomen worden. De KI stieren zijn namelijk vrij van deze ziekten.
De KI dienst heeft als doel, zaad van stieren met goede kwaliteiten ter beschikking te stellen aan veehouders. De veehouder die de melkproductie van zijn dieren wil gaan verbeteren of aan rasverbetering wenst te doen van het slachtvee komt bij de KI dienst in aanmerking voor kunstmatige inseminatie.

In 2009 heeft de KI Dienst van LVV in samenwerking met de Food and Agriculture Organisation (FAO) de eerste kunstmatige inseminatie uitgevoerd bij varkens in Suriname, waarbij het zaad van getrainde beren werd opgevangen, microscopisch onderzocht, verdund en getransporteerd naar een ander Surinaams bedrijf om te insemineren bij de zeugen.
Om de schapenproductie op een hoger niveau te brengen en om onze schapenkudde op een efficiente manier uit te breiden werd in februari 2012 door tussenkomst van de FAO in samenwerking met de KI Dienst van LVV tijdens een training de eerste kunstmatige inseminaties toegepast bij schapen. Bij het insemineren van schapen wordt gebruik gemaakt van een synchronisatie hormoon (synthetisch progesteron). Daarbij wordt laparoscopie toegepast, dit is een techniek waarbij er een kleine incisie ter grootte van een dubbeltje in de buikwand van een schaap wordt gemaakt, waarbij middels een fiber optic camera de procedure van inseminatie gevolgd kan worden. In tegenstelling tot vaginale Kunstmatige Inseminatie wordt in dit geval middels laparoscopie het diepvries sperma via de opening in de buikwand meteen in de baarmoeder ingespoten. Deze methode die toen voor het eerst toegepast werd bij schapen in Suriname heeft als voordeel een hogere kans op het krachtig worden van schapen en is die mild irritant.
In 2016 introduceerde de KI Dienst in samenwerking met de FAO, kunstmatige inseminatie bij geiten. Voor Suriname was dit een nieuwe techniek om de geitenkudde op een efficiënte manier uit te breiden. Bij deze techniek wordt het sperma van een bok in de reproductie organen van een geit met behulp van KI instrumenten ingebracht.

De voordelen van deze techniek zijn dat er gebruik gemaakt wordt van sperma van de beste bokken wat relatief goedkoper is, terwijl het risico voor het overbrengen van ziekten kleiner is. Daarnaast verbetert het kudde management.
-Ministerie van LVV-