GLO-toets van start

17 July 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 17 juli 2019 – Vandaag is er landelijk een aanvang gemaakt met de selectieve toets voor leerlingen van de zesde klas van het gewoon lager onderwijs (glo). De onderdelen voor vandaag zijn Tekstbegrip, Hoofdrekenen en Aardrijkskunde.
Het Examenbureau heeft mede in het kader van de in gang gezette onderwijshervormingen het besluit genomen onderzoek te doen inzake de tijdsduur van het vak hoofdrekenen. In deze fase zal de tijdsduur met tien (10) minuten worden verruimd voor het schooljaar 2018/2019. Het aantal items blijft hetzelfde (30 items).
De hoofdrekenentoets wordt afgenomen van 10:00 uur tot 10:50 uur. Het aantal items blijft hetzelfde (30 items).Het tijdstip van de aardrijkskundetoets start om 10.55 uur en duurt tot 11.40 uur. Morgen worden de volgende vakken afgenomen: Redactie Rekenen + Cijferen en Geschiedenis. Op de laatste dag van de toets worden vakken Algemene taalkennis en Natuuronderwijs afgenomen.
-Anastacia Derby-