In gebruikname Hydroponic installatie op O.S. Zink Kampoe in Moengo

15 July 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 15 juli 2019 – Vandaag, 11 juli 2019 heeft de in gebruikname plaatsgevonden van een Hydroponic installatie in een plantenkas op de O.S. Zink Kampoe. Dit is het nieuwste project dat voortvloeit uit de samenwerking tussen

O.S. Zink Kampoe en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, ressort Marowijne, in het kader van het ” Schooltuinen Project”.

De bestaande schooltuin is één van de mooiste in zijn soort, met een ecologische tuin en een plantenkas compleet met een beregeningsinstallatie. Met de financiering van Staatsolie heeft het het derpatement van het ministerie van L.V.V. in het district Marowijne de tuin verder uitgebreid met een klein model Hydroponic installatie en een bijbehorende plantenkas.

Na korte toespraken van het schoolhoofd mw. Karijodrono-Djojotaroeno Helen, de ressortleider van L.V.V. Marowijne, dhr. Kromopawiro Ermond, de beleidsmedewerker L.V.V. Moengo, mw. Hegeman Barbara, kregen de leerlingen en leerkrachten een rondleiding in de kas met uitleg over het planten van groenteplantjes in een Hydroponic systeem. “De vrienden van Zink Kampoe en Selena’s Plant NV, Fruits & Vegetable Shop hebben ook hun bijdrage geleverd voor de tot standkoming.

De kinderen hebben veel geleerd over de nieuwe plantmethoden- en technieken. Al voor de vakantie hopen zij de eerste groenten te kunnen oogsten en eventueel te verkopen.

-Bron: Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-