INVESTSUR zet informatie en consultatie sessies Nationale Stakeholders voort

17 July 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 17 juli 2019 – Het Instituut voor Bevordering van Investeringen in Suriname (INVESTSUR), is doende het traject voort te zetten in het kader van de informatie en consultatie sessies met nationale stakeholders. Dit traject wordt afgewerkt als onderdeel van een “awareness program” voor nationale stakeholders, waarbij INVESTSUR onder andere informatie verstrekt over de rol die nationale stakeholders, in samenwerking met INVESTSUR kunnen vervullen bij investeringsgerelateerde aangelegenheden.
Tevens wordt informatie verstrekt over de stand van zaken wat betreft het traject dat met de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) wordt doorlopen in het kader van de verdere operationalisering van INVESTSUR. De informatie & consultatie sessies met nationale stakeholders moeten samen met de “input” die op basis van “best practices” door de IDB gedeeld zal worden met INVESTSUR, bijdragen aan de beleidsplanning op korte, middellange en lange termijn. Bij de sessies hebben “stakeholders” namelijk ook de ruimte om vanuit hun specifiek werkgebied of verantwoordelijkheid, aandacht te vragen voor zaken die verbetering of aanpassing behoeven. Alhoewel voor INVESTSUR de aantrekking van investeringen centraal staat, is het in deze fase volgens Ike Antonius, directeur Investsur, ook van belang om met nationale stakeholders aan tafel te zitten zodat partijen wederzijds geïnformeerd kunnen worden over ontwikkelingen die verband houden met hun respectieve verantwoordelijkheden en beoogde doelen. Antonius benadrukt dit, aangezien het investeringsklimaat in ons land naast internationale trends en marktomstandigheden, ook beïnvloed kan worden door beleid van voorwaarde scheppende en bestuurlijke instituten en actoren die invloed kunnen uitoefenen op onder andere productie en sociaal-maatschappelijke indicatoren. Voor INVESTSUR hebben de informatie en consultatie sessies een permanent karakter en ligt het in de bedoeling dat de Regering op reguliere basis wordt geïnformeerd over de bevindingen.
Dit zal ertoe kunnen bijdragen dat in overleg met de beleidsmakers, waar nodig, voorstellen worden uitgewerkt ter verbetering van het investeringsklimaat in ons land en het bepalen van prioriteiten in de investeringscyclus. Voor INVESTSUR dragen de informatie en consultatie sessies bij aan het partnerschap met zowel de publieke als private sectoren in ons land die bij de verdere uitvoering van het operationaliseringsproces, ook een cruciale rol hebben te vervullen. In dialoog treden met “stakeholders” is daarom volgens de INVESTSUR directeur ook van belang.
Als onderdeel van het operationaliseringsproces zijn opgenomen de Institutionele Versterking van INVESTSUR, Investeringspromotie & “Country Branding”, Export Promotie en Netwerken tussen het lokaal bedrijfsleven en buitenlandse investeerders. Dit proces wordt zoals bekend, uitgewerkt in een 5-jarig plan, waarbij het ministerie van Financiën bij de uitvoering als “counterpart” optreedt van de IDB.

Inmiddels heeft INVESTSUR informatie- en consultatie sessies gehad met de ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen, Buitenlandse Zaken, Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer, Landbouw, Veeteelt en Visserij en de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), terwijl tot augustus 2019, de ministeries van Handel, Industrie en Toerisme, Onderwijs Wetenschap en Cultuur, Justitie en Politie en Ravaksur en de VSB reeds bevestigd zijn. Hierna wordt het traject voortgezet met de actoren uit de publieke en private sectoren. Voor INVESTSUR is een gecoördineerde aanpak van zaken de basis om met een gedegen onderbouwing te werken aan de realisatie van doelen, waarbij uitgaande van de eigen realiteit, gewerkt dient te worden aan korte, middellange en lange termijn planning. Hierbij worden ook meegenomen bevindingen uit studies, die in het recente verleden hebben plaatsgevonden en nog actueel blijken te zijn.
-MINISTERIE VAN FINANCIEN-