Kwalitatieve data verzameling voor genderonderzoek in de visserijsector

6 July 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 06 juli 2019 – ‘De rol van de vrouwen in de artisinale visserij en hun positie binnen de keten zichtbaar maken in het kader van duurzame visserij met gelijke toegang voor mannen en vrouwen’. Dit is het doel van de workshop van het project ‘Caribbean and Northern Brazil Shelf Large Marine Ecosystem (CLME)

for Brazil, French Guiana, Guiana, Suriname and Trinidad & Tabago’. De workshop is gehouden op 4 juli 2019 in het SAIS-gebouw en wel voor belanghebbenden uit de districten Paramaribo en Commewijne.

Het bovengenoemde project wordt door de wereld voedselorganisatie FAO in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) uitgevoerd. De Centre for Resource Management and Environmental Studies (CERMES) is het uitvoerend orgaan. Het is van eminent belang om een gender analyse in de visserijsector te doen om zodoende het resultaat mee te nemen in de verdere besluitvormng van het visserijbeleid in het kader van duurzame visserijbeheer.

Tijdens de workshop is gezamenlijk geinventariseerd waar mannen en vrouwen actief zijn in de waarde keten binnen de visserijsector. In de categorieën: support, harvest, processing en marketing is dat aangegeven. Eveneens is er gediscussieerd over de rol van de vrouw bij visserij-activiteiten.

Directeur Deepak Jairam die namens het ministerie van LVV deze workshop bijwoonde, vindt het zeer belangrijk om met de stakeholders van gedachten te wisselen over hoe de visserij in Suriname samen tot betere bloei te brengen. Het ligt immers in het beleid van minister Rabin Parmessar dat zoveel als mogelijk aan capaciteitsversterking wordt gewerkt enwel op alle fronten binnen onze samenleving in het byzonder voor de visserijsector. Met het verzamelen van deze relevante data kan hieraan dus invulling worden gegeven, laat het ministerie optekenen via haar voorlichtingsafdeling.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-