Minister Akiemboto brengt werkbezoek aan Geologisch Mijnbouwkundige Dienst

4 July 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 04 juli 2019 – In het kader van de kennismakingsronde welke de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Sergio Akiemboto nu maakt, is de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) door hem bezocht. Tijdens dit bezoek, op woensdag 19 juni 2019, heeft de bewindsman kennis gemaakt met de leiding en de medewerkers van de verschillende afdelingen ressorterende onder de GMD. Minister Akiemboto maakte van de gelegenheid gebruik om de voorbereiding van het transformatieproces van GMD, naar het Delfstoffen Instituut en het te voeren beleid te delen met het personeel.

Voor de bewindsman is het optimaliseren en moderniseren van deze Dienst één van de hoogste prioriteiten. Mede vanwege de toetreding van Suriname tot EITI, waarbij het voeren van een transparant beleid binnen de mijnbouwsector een belangrijke voorwaarde is, zal het beleid van de GMD hierop worden toegespitst. GMD heeft in de afgelopen jaren een belangrijke rol vervult in het verzamelen, beheren en publiceren van data. De minister heeft zich onder andere tot doel gesteld om het imago van de GMD en haar personeel opnieuw te tillen naar een hoger niveau. Het herwinnen van het vertrouwen van stakeholders staat hierbij centraal.

Voor het doorvoeren van veranderingen zal het nemen van resolute besluiten niet uit kunnen blijven. Het eerste initiatief welke hiertoe is genomen, is het herpositioneren van de GMD op de juiste plaats binnen de organisatiestructuur

van het ministerie van NH. Verder zal deze dienst ondersteuning genieten van externe deskundigen welke reeds bekend en betrokken zijn bij de sector.

Om het gestelde doel te bereiken is het personeel de ruimte geboden om hun noden kenbaar te maken, alsook hun ervaringen te delen. Onder andere is gesproken over de beperkte groeimogelijkheden die het FISO-systeem met zich meebrengt, met het noodlottig gevolg dat enkele medewerkers geen aanspraak maken op bevorderingen, met als gevolg het wegtrekken van deskundig kader. Het ministerie doet een beroep op belanghebbende om de nieuwe richting te ondersteunen door zich correct te houden aan de procedure voor het verkrijgen van mijnbouwrechten en te voldoen aan de wettelijk geldende verplichtingen indien men reeds mijnbouwrechten heeft verkregen.

-Bron: Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen-