Minister Chotkan: “Nieuwe Highway zal grote ontwikkeling tot stand brengen”

17 July 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 17 juli 2019 – In het district Para, te plantage Hanover, zijn de asfalteringswerkzaamheden voor aanleg van de Nieuwe Highway van start gegaan. Het gaat om een wegstrekking van 9.6 kilometer, die de 2 grote gebieden zal ontsluiten en met elkaar verbinden. Dit zal grote ontwikkeling tot stand brengen, laat de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Vijay Chotkan, optekenen. Op 15 juli 2019, werd de eerste asfaltlaag aangebracht.
De eerste fase, Dalian 4, bestaat uit de rehabilitatie van de Martin Luther King weg, vanaf Paranam richting Tout Lui Fautkanaalweg. De tweede fase wordt in Dalian 5 uitgevoerd en dat is de strekking Tout Lui Fautkanaalweg, richting Latour. Dit alles is een samenhang, één geheel, om een goede en optimale ontsluiting van het verkeer te bewerkstelligen en de zware congestie van het verkeer te minimaliseren. Minister Chotkan bedankte de bewoners van Hanover voor de gelegenheid, om dit mooie project uit te voeren. Het is voor de plaatselijke bewoners een mooie spin-off, omdat het ook ontwikkeling betekent voor plantage Hanover. De infrastructuur en alle bijbehorende nutsvoorzieningen, zullen ervoor zorgen dat de basisvoorwaarde wordt gelegd voor de duurzame ontwikkeling die op gang zal worden gebracht. “We praten absoluut over een Highway, omdat het gaat om 2 x 2 rijstroken, met in het midden een nette scheiding en met de Energie Bedrijven Suriname (EBS) zal worden gesproken over de stroomvoorziening”.
De minister feliciteert ook de gemeenschap van Para en Brokopondo met de grote ontwikkeling waarvan ze straks gebruik zullen maken. In de strekking van de asfalteringswerkzaamheden worden tal van voorzieningen getroffen, zoals de brug over de Para-rivier. Aan de bouw van de brug wordt heel hard gewerkt en ook een paar andere overlopen in de volle lengte moeten worden aangepakt. Hierdoor zal de doorstroming van het ontwateringsgedeelte verder op gang worden gebracht. “Het is een heel mooi stuk land en wij hebben er ontwikkeling gebracht, in het algemeen voor Suriname en in het bijzonder voor de districten”, aldus de minister.
De projectdrager van het Dalian 4 project, Maya Rampiare van OWT&C, geeft aan dat de werkzaamheden vlot verlopen. Vandaag is men bezig de eerste laag asfalt aan te brengen over deze verbindingsweg. Verder wordt er gewerkt aan de brug, waarvan de pijlers aan de zijde van Zanderij, reeds zijn geheid. Tevens is al in uitvoering de aansluiting van de Afobakaweg op deze verbindingsweg. Op het gedeelte na de brug, richting Afobakaweg worden reeds stabilisatiewerkzaamheden uitgevoerd.

De Nieuwe Highway valt onder de categorie nationale verbindingsweg. Bij de aanleg van zo een weg is één van de belangrijkste vereisten het gebruiken van Polymeer gemodificeerd asfalt, dat 6 cm dik is. De asfalteringswerkzaamheden worden in fasen afgerond. Het proces is het aanbrengen van de blended sand layer, daarna een gestabiliseerde laag, gevolgd door de base course en hierop komt het asfalt.
Deze weg zal het karakter hebben van een autosnelweg en zal dus alleen toegankelijk zijn voor snelverkeer. Gemengd verkeer of langzaam verkeer wordt niet toegestaan op een autosnelweg. Contractueel is een uitvoering van 3 jaar vastgesteld van deze weg, waarvan circa de helft van de tijd reeds opzit. De oplevering binnen de vastgestelde periode is haalbaar, zegt de projectdrager.
-MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN, TRANSPORT EN COMMUNICATIE-