Nationale opstelling vereist om export van agrarische gewassen veilig te stellen

17 July 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 17 juli 2019 – Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) eist een nationale opstelling tussen overheid, producenten en exporteurs als het gaat om het veilig stellen van de export van fruit en groenten naar de Europese Unie (EU). Op maandag 15 juli 2019 zijn verschillende vertegenwoordigers van de agrarische sector op het ministerie bijeen gekomen om van gedachten te wisselen over de te nemen stappen in deze kwestie.
Suriname dreigt een deel van haar moeizaam verworven exportmarkt voor groente en fruit naar de Europese Unie kwijt te raken. Reden hiertoe is het aantreffen van schadelijke organismen in de groenten en fruit zendingen. Vanuit Suriname is op onverantwoorde wijze omgegaan met de verpakking en verzending van producten, waarbij het insect de ‘Trips Palmi’ in sopropo en boulanger zijn ontdekt.
Per 01 september van dit jaar zijn de fytosanitaire eisen verscherpt door de EU voor groenten en fruit. Vanwege deze verscherpte Europese wetgeving lopen exporteurs, die niet voldoen aan de nieuwe regels, het risico dat hun landbouwproducten bij aankomst op de havens worden vernietigd.
Wil Suriname uitsluiting van export voorkomen, dan moet zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen worden getroffen. Vanuit het ministerie van LVV, afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuring, wordt het interceptie- probleem reeds lange tijd aangepakt. Dit zal nu moeten worden geïntensiveerd. In oktober dit jaar komt er vanuit de EU een afvaardiging om het systeem van de officiële controles voor de export van groenten en fruit te evalueren. LVV krijgt in aanloop daarvan de ondersteuning van de COLEACP. Het COLEACP is een non-profit organisatie die duurzame en inclusieve handel van groenten en fruit bevordert tussen Afrikaanse, Caribische en Grote Oceaan landen (ACP) enerzijds en landen uit de Europese Unie anderzijds. Eveneens ondersteunt het de handel op lokale markten van de ACP-landen. Van 22 juli tot en met 26 juli komt een delegatie naar Suriname, om een actieplan voor te bereiden. Daarnaast zal de COLEACP het ministerie LVV helpen met het dossier betreffende sopropo, zodat het kan worden verstuurd naar de EU voor een risico beoordeling. Aan de hand van de beoordeling kan vrijstelling worden verkregen van de nieuwe EU-regel.

De LVV-minister stelt met nadruk dat alle actoren hun administratie en data-verzameling/verwerking/analyse moeten aan pakken. Verder moet er een modelformulier voor een plan van aanpak van alle betrokkenen uiterlijk woensdag 17 juli worden ingediend, om vervolgens te implementeren in de praktijk. De bewindsman wil nu concrete maatregelen met zichtbare resultaten zien. Volgens minister Parmessar is een optimale en structurele communicatie tussen alle relevante stakeholders en andere instanties van essentieel belang, om Suriname als agrarische productie- en exportland positief te positioneren.
Vorige week hield de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) een presentatie en paneldiscussie, inzake de nieuwe EU-regelgeving. Staande de meeting heeft minister Parmessar de belanghebbende opgeroepen om aan de slag te gaan. Bhiesnoepersad Gopal van Gopex International N.V. wees de overige producenten erop dat de regels van de EU bekend zijn, maar omdat er weinig wordt gecommuniceerd en of wordt samengewerkt missen zij vaak belangrijke zaken die van belang zijn voor het instant houden van de sector. De minister vroeg daarom voor regulier overleg, tenminste 1 keer per maand. Als actie op het voorgaande zal iedere woensdag worden vergaderd, zodat de deadlines alsnog kunnen worden gehaald. Aan deze bijeenkomst participeerde de totale staf van het ministerie, enkele producenten en exporteurs, het bestuur van de VEAPS en het CELOS.
-MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ-