Oud ziekenhuis Suralco wordt omgebouwd tot middelbare school Marowijne

3 July 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 03 juli 2019 – Bij de overdracht van het stafdorp Moengo aan de overheid was het plan ontworpen om het gebouw dat toen als ziekenhuis voor de Suralco diende, om te bouwen tot een middelbare school voor studenten van Marowijne. Na een oriëntatie bezoek van een regeringsdelegatie, is besloten dit plan wederom op te pakken en invulling hieraan te geven, zegt de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier.

De bewindsvrouw geeft aan dat het voorwerk reeds is gedaan. De nodige statistieken zijn verzameld, de studierichtingen die de kinderen willen zijn reeds in kaart gebracht en ook zijn er gesprekken gevoerd met leerkrachten. “Het nieuwe schooljaar start pakweg over 3 maanden, vandaar dat er haast bij komt om het gebouw in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie in orde te maken”, zegt minister Ferrier. Het Suralco ziekenhuis is door de toenmalige management director van Suralco NV, Ruben Halfhuid overgedragen aan de overheid. “Pinas heeft daadwerkelijk een terrein en gebouw voor de stichting in beheer ontvangen van Suralco NV, maar dit betreft club 351 en niet het ziekenhuis” legt de minister uit. Hij is per brief in oktober 2018 aangezegd het ziekenhuis te ontruimen, omdat die de bestemming van een middelbare school zou krijgen. Tot op heden heeft hij verzuimd gehoor hieraan te geven met het gevolg dat de overheid zelf invulling geeft aan die ontruiming, vervolgt de minister. De onderliggende stukken liggen bij het ministerie en de voorbereidingswerkzaamheden zullen de komende week worden hervat. De vraag naar onderwijs op het middelbaar niveau is herhaaldelijk kenbaar gemaakt door de bewoners van dit district. Tijdens een recent bezoek van president Desiré Bouterse aan dit gebied is deze oprechte wens wederom

kenbaar gemaakt aan het staatshoofd. Leerlingen binnen dit gebied hebben tot nog toe steeds moeten afreizen of verhuizen naar Paramaribo om vervolgonderwijs te genieten. Op basis van het bovenstaande heeft de president van de Republiek Suriname de opdracht gegeven om er alles aan te doen om middelbaar onderwijs te kunnen verzorgen in het nieuw schooljaar. In samenspraak met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is besloten spoedig de nodige maatregelen te treffen om deze belofte waar te maken. Dit is dus reden geweest voor de onderwijsminister om zich persoonlijk te oriënteren en aan de middelbare school te werken. Het is een bijzonder grote uitdaging om een efficiënt onderwijssysteem op maat te ontwerpen voor de multi-etnische, multiculturele en veeltalige gedecentraliseerde Surinaamse samenleving. Desondanks stelt de regering het belang van het kind voor en zal alles eraan doen dat jeugdigen in districten ook kunnen genieten van alle niveaus van onderwijs. Helaas wordt het de afgelopen periode overgebracht als zou de regering c.q. het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de ontwikkeling van kunst en cultuur niet stimuleren. Onderwijs genieten is een van de basisrechten van elk kind. De Regering Bouterse – Adhin doet er daarom alles aan om ervoor te zorgen dat elk kind toegang heeft tot goede educatie. Ook het ontwikkelen van de creatieve geest van het kind heeft de aandacht van de overheid. Dit is naast de vraag van de lokale bevolking de grondslag geweest voor de regering om het besluit te nemen over te gaan tot de bouw van een middelbare school in het district Marowijne.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-