Politie en Archeologische dienst altijd raadplegen bij vondst botmateriaal en voorwerpen

29 July 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 29 juli 2019 – Indien iemand op een lokatie stuit op mensenlijke – of dierlijke resten en voorwerpen kan terstond contact worden opgenomen met de Forensische Opsporing van het Korps Politie Suriname en de Archeologische Dienst. Deze instanties zullen verder onderzoeken wat deze vondsten precies zijn. Recentelijk zijn er vondsten gedaan in de omgeving van het Fort Zeelandia.

Het Nationaal Informatie Instituut (NII) achtte het nodig hierover te praten met deskundigen die hun licht hebben laten schijnen op het archeologisch werk en het beleid vanuit de overheid. Irene Meulenberg, archeoloog geeft aan, dat in het eerdergenoemd geval van een oplettende burger de vondst heeft gedaan. De Archeologische Dienst heeft deze vondsten meegenomen voor verdere onderzoek. Het is vastgesteld dat het hierom menselijk en dierlijke resten gaat. Jaren geleden werden al resten gevonden in deze omgeving, bevestigt de archeoloog. Gelet op de koloniale geschiedenis is het niet uitgesloten dat er in de toekomst nog meer vondsten worden gedaan. Ze adviseert dat voordat er activiteiten ontplooit worden de Archeologische Dienst wordt ingeschakeld zodat er vooronderzoek gepleegd kan worden. Van belang is dat de omgeving ook in het onderzoek wordt meegenomen.

Johan Roozer, beleidsadviseur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur geeft aan, dat de Archeologische Dienst in 2014 nieuw leven is ingeblazen. Er wordt hard gewerkt aan het in place brengen van een aantal zaken. Een van de zaken is dat het zodra die formeel zijn ingesteld, dat bedrijven zich houden aan de afspraken die gemaakt worden bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden. Het is volgens Roozer gebleken, dat het niet incidenteel is dat archeologische vondsten gedaan worden in het centrum van Paramaribo.  Er zijn reeds regels die nog het oordeel van de minister van Onderwijs moeten passeren. Zodra die goedgekeurd zijn zal de overheid aan tafel zitten met alle belanghebbenden om verdere afspraken te maken. Hier en daar kunnen er mogelijk aanpassingen plaatsvinden. Zodra die gefinaliseerd zijn zullen de regels van toepassing zijn voor Suriname. Roozer geeft aan, dat behalve Paramaribo er ook in de districten en met name Marowijne, Commewijne en Para vanwege ondermeer het slavernijverleden er wat in de grond gevonden kan worden. De gemeenschap moet zich ervan bewust zijn dat in alles wat gevonden wordt, er een stukje geschiedenis in zit.

NII