Visserijsector unaniem eens met implementatie Vessel Monitorings Systeem “VMS”

10 July 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 10 juli 2019 – Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een vervolg meeting gehad met alle betrokkenen binnen de visserijsector in Paramaribo. Dit om te geraken tot een besluit over invoering van het Vessel Monitorings Systeem (VMS).

Het VMS is een controle-instrument van de overheid voor het monitoren van de visserijactiviteiten en de handhaving van de vergunningsvoorwaarden. In het jaar 2018 is de Commissie Ordening Visserijsector ingesteld. Het doel van de commissie is om een stappenplan samen te stellen, zodat tot ordening kan worden overgegaan. De commissie zal ook voorstellen doen hoe tot regulering te komen binnen deze sector en daardoor de illegaliteit een halt toe te roepen. In deze commissie zitten de ministeries van LVV, HI&T, JUSPOL, DEFENSIE en BIZA. De commissie heeft reeds enkele zaken gerealiseerd en verregaande gesprekken gevoerd met de belanghebbenden. Het streven is er om per 1 januari 2020, dit systeem volledig in werking te laten treden. Minister Rabin Parmessar heeft gevraagd de sector actief te betrekken bij dit gebeuren. De sector werd vandaag breedvoerig ingelicht over de werkwijze van het monitoring systeem en de veiligheidsaspecten welke het met zich meebrengt.

Kolonel Jerry Slijngaard van de Kustwacht gaf uitleg over hoe dit systeem zou moeten werken en wat de voor en nadelen zijn bij het eventueel uitrukken bij calamiteiten. Minister Parmessar geeft aan dat bij de komende uitgifte van vergunningen, zonder meer en zonder aanziens des persoon gewerkt zal worden aan de ordening van deze sector. Hij benadrukt dat als wij deze sector willen beschermen eenieder zal moeten voldoen aan de aangepaste voorwaarden.

Parmessar geeft verder aan dat er een immense taak voor het ministerie is weggelegd om zaken die decennialang verkeerd zijn aangepakt, wederom op het juiste spoor te krijgen. Desalniettemin gelooft hij met de ondersteuning vanuit de sector zelf en alle instanties, dat deze ordening zal werken en dat hierbij de sector ook beschermd wordt tegen overbevissing. Het Visserscollectief mocht nader ingaan op de presentatie over de implementatie en werking daarvan en had ook andere vragen voor de minister en zijn staf.

Het bestuur van de Visserijsector in Paramaribo is door de minister voor vrijdag aanstaande uitgenodigd om uitgebreid te praten over de andere dringende vraagstukken waarmee deze sector kampt.

-Bron: Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij-