Workshop Nationale Consultaties misdaad en geweld op scholen

15 July 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 15 juli 2019 – De Caricom ondersteunt het regionaal misdaad en geweld project met het doel een wezenlijke bijdrage te leveren aan burgerveiligheid en veilig leefmilieu. Bij de opening van een tweedaagse workshop op donderdag 11 juli in Marriott is het resultaat van de nationale consultaties misdaad en geweld gepresenteerd.

Het onderzoek is op verschillende scholen en gemeenschappen in stad en district uitgevoerd. Daarbij is er gekeken naar risico’s, bedreigingen en beschermende factoren in de gebieden Paramaribo, Wanica, Para, Commewijne, Mar

owijne en Brokopondo. Gedurende de twee dagen van de workshop zal er met verschillende stakeholders gediscussieerd worden om overeenstemming te bereiken over de trainingen ter preventie van geweld op scholen.

Volgens minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie (Juspol) is onderzoek zeer belangrijk. Hij haalde daarom in zijn speech een gezegde van Neil Armstrong aan: “Research is creating new knowledge”, Onderzoek creëert nieuwe kennis. “Middels onderzoek kan je een beter inzicht krijgen in de situatie, waardoor je ook beter kan inspelen en de juiste hulp kan bieden. Het Ministerie van Justitie en Politie is daarom heel blij met dit onderzoek en zal zoveel als mogelijk de aanbevelingen die zijn voortgevloeid uit dit onderzoek meenemen bij de uitvoering van het jeugdbeleid vanuit het ministerie.

Hij voegde verder er aan toe dat het ministerie van Juspol de zorg heeft voor een effectieve rechtsbescherming en adequate veiligheid in Suriname en dat dit door de daartoe aangewezen organen geschiedt”

“Het bestrijden van misdaad en geweld over het algemeen, maar in het bijzonder onder de jongeren, dus ook op scholen is een taak van het ministerie van Justitie en Politie”.

De bewindsman gaf aan dat het ministerie reeds bezig is met de UNICEF om een aantal projecten op het gebied van preventie voor te bereiden. Het is de bedoeling om deze projecten dit jaar nog uit te voeren. Het betreft projecten waarbij kinderen en jeugdigen bewust en weerbaar gemaakt zullen worden over

onder andere kinderrechten, jeugdcriminaliteit, stoer gedrag, geweld en sociaal media.

“Het resultaat van dit onderzoek geeft het ministerie een goed overzicht van de situatie in deze gebieden. Willen wij effectieve resultaten bereiken, dan zullen wij rekening moeten houden met de resultaten die uit dit onderzoek zijn voortgevloeid. Voor een effectieve preventie en aanpak van criminaliteit, geweld en gedragsproblemen onder jeugdigen is er een integrale aanpak nodig”, meent de minister.

“Het Ministerie van Justitie heeft reeds een goede samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, maar wenst hierbij de samenwerking met dit ministerie en de Caricom speciaal ter uitvoering van dit specifiek project te versterken om gezamenlijk criminaliteit en geweld op scholen effectief en efficiënt aan te pakken”, aldus minister Stuart Getrouw.

De opening van de workshop werd door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier verricht.