Bond LVV motiveert inspecteurs in veldwerk

25 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 25 augustus 2019 – In navolging van het bezoek van de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar, heeft nu ook de ABLPwerknemersbond van LVV, de voorlichters en inspecteurs in het veld een bezoek gebracht. Op zaterdag 24 augustus 2019, bracht de secretaris van de Bond een bezoek aan zijn leden in het veld met het doel hen een riem onder het hart te steken en te motiveren, bij het verrichten van hun veldwerk.

De bewindsman die in deze periode 100% controle heeft geëist van alle exporten van groente en fruit naar het buitenland, wordt in zijn missie ondersteund door de Bond. De secretaris van de bond geeft aan dat het in deze gaat om de werknemers van LVV die ervoor moeten zorgen dat het land Suriname behoed wordt van terugval in haar exporten. Een gemiddelde inspectieronde per product neemt ongeveer 2 à 3 uren in beslag.

De veldwerkers zijn heel vroeg op pad, omdat er haast elke dag verzendingen zijn naar Europa. De bondssecretaris geeft aan achter het advies van de minister te staan, om het controlesysteem effectiever te maken voor de werknemers. Er gaat inderdaad veel mankracht en tijd in zitten. Minister Parmessar heeft enkele bedrijven reeds geadviseerd om een kwaliteitsmanager aan te trekken. De Bond zal zich te allen tijde inzetten om de werkomstandigheden van haar leden te bewaken en in goed overleg met het ministerie te werken aan een stukje erkenning en waardering.

-NII-