Cornelis Kondre zet gemeenschapsbos in voor commerciёle houtkap

4 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 4 augustus 2019 – De bewoners van Cornelis Kondre hebben in 2018 zelf besloten om hun gemeenschapsbos beschikbaar te stellen voor commerciële houtkap. Kapitein Louis April heeft daarbij een onderneming voorgesteld die geinterreseerd bleek in de exploitatie van rondhout in het gebied. Het directoraat van Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DDOI) werd hierover in kennis gesteld door de districtscommissaris Ludwig Mettendaf.
Daarna werd het proces van Free, Prior and Informed Consent (FPIC) meteen in werking gesteld. Het proces van FPIC geeft aan de plaatselijke gemeenschap de ruimte van inspraak nadat ze goed geïnformeerd zijn over de ontwikkelingen die staan te gebeuren in hun gebied. De gemeenschap werd in dat kader op de hoogte gesteld van de voornemens van de ondernemer en de inhoud van een conceptovereenkomst. De dorpelingen gingen akkoord en de ondertekening vond uiteindelijk plaats op 23 juli 2019. Kapitein April tekende namens de gemeenschap en de ondernemer Alex Ho Zhung Ket tekende als directeur namens Unique Timber NV.
Cornelis Kondre heeft een gemeenschapsbos groot 5800 hectare. In de overeenkomst is opgenomen dat Unique Timber NV een eenmalig bedrag van USD 15.000 zal storten. De duur van de overeenkomst is 2 jaar en er zal een royalty van USD 10 per mᶟ betaald worden aan de gemeenschap. Tenslotte zal de ondernemer een bijdrage van USD 50 per mᶟ storten in het districtsfonds. Een deel van de middelen (USD 10.500) is alvast aangewend om landbouwgereedschappen aan te schaffen. Er is overeengekomen dat de ondernemer het restant bedrag in 2 termijnen zal storten.
De kapitein heeft uit de aangeschafte materialen enkele tuingereedschappen gedoneerd aan een plaatselijke basisschool. Het gaat hierbij om de St. Hubertusschool die deze gereedschappen zal gebruiken ten behoeve van haar schooltuinenproject. Naast de donatie van landbouwgereedschappen zal de ondernemer een weg van 1 kilometer openstoten. Ook zal hij landbouwgrond van ruim 3 hectare gereedmaken voor de landbouw.
Mede dank aan de begeleidende rol van het directoraat zal ook Cornelis Kondre zelf een bijdrage leveren aan haar eigen ontwikkeling. Dit is het 7de Inheems dorp dat een samenwerkingsovereenkomst heeft getekend voor exploitatie van rondhout in haar gemeenschapsbos. De dorpen die eerder tot deze stap zijn overgegaan zijn: Apoera, Bigi Poika, Copi en Cabenda, Tapoeripa, Pikin Saron.
-MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING-