HRM training voor twintig overheidsfunctionarissen in China

29 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 29 augustus 2019 – Op uitnodiging van de volksrepubliek China zijn twintig Surinaamse overheidsfunctionarissen van verschillende ministeries afgevaardigd voor de Human Resource Development (HRD) seminar. Deze twintig overheidsfunctionarissen zijn allen belast met personele/HRM aangelegenheden, waardoor het reflecteren op deze uitnodiging een aansluiting betekende binnen dit relevante beleidsgebied.

Het onthaal in China was zeer warm, waardoor de delegatie zich ondanks de lange reis van bijkans drie dagen zich gelijk thuis voelde. Het programma is uitgestrekt over ongeveer drie weken en betreft lering over het HRD-systeem, bezoeken aan succesvolle bedrijven die de wereld voorzien van hun producten, overheidsinstellingen en andere bezienswaardigheden in de wereldbekende steden, zoals: Shanghai, Shenzhen en Nanchang.

De Surinaamse overheid bevindt zich nu in een transformatiefase, waarbij traditionele personeelszaken worden omgezet naar Human Resources, ten einde het menselijk kapitaal te benutten. Gedurende dit seminar wordt het HRD-systeem van China belicht om te komen tot adaptatie van het HRD-systeem voor de publieke sector.

Giovanni Sarigoeno van het ministerie van Binnenlandse Zaken, is door de Chinese ambassade in Suriname aangewezen als de delegatieleider. Hij heeft namens de delegatie de dankbaarheid uitgesproken aan de vertegenwoordigers van het ministerie van Commerciële Zaken (de gastheer) en andere hoogwaardigheidsbekleders van de overheid van China.

Voor de overheidsfunctionarissen zal de taak weggelegd zijn om beleid te maken met de aangereikte skills, alsook de opgedane kennis tijdens de verschillende bezoeken aan bedrijven en overheidsinstellingen. Als afsluiting gaf Sarigoeno aan dat China in de afgelopen 40 jaar, zich heeft opgewerkt tot één van werelds machtigste industriële landen. “Wij als Surinamers kunnen

van China lering trekken uit hun sterke natievorming en harder werken om van ontwikkelingsland naar een ontwikkeld land te gaan, ons Suriname.”

-ministerie van Binnenlandse Zaken-