Kick-off hervatting werkzaamheden omrastering SOSIS Sportcomplex

20 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 20 augustus 2019 – Na een stopzetting gedurende ruim 5 jaar is door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken, het startsein gegeven welke de hervatting van de werkzaamheden betreffende de volledige omrastering van het Willebrod Axwijk Sportcentrum (meer bekend als het Sosis terrein) markeert. Het sein werd op vrijdag 16 augustus j.l. gegeven door de Directeur Sportzaken, Mitchell Kisoor. Verantwoordelijk voor de voltooiing van de werkzaamheden is de aannemer Lascoban, terwijl de directievoering in handen van het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT & C) ligt. Het streven is erop gericht binnen 2 tot 3 maanden de omrastering van het sportcomplex opgeleverd te hebben.

Gedurende de voorgaande jaren hebben diverse redenen ten grondslag gelegen aan het niet voltooien van dit project. Het ministerie heeft enorme inspanningen getroost om de hervatting tot een feit te maken, waarbij tevens de kans op stopzetting of stagnatie zoveel mogelijk geminimaliseerd is vanwege degelijke afspraken tussen Lascoban en de ministeries van Sport- en Jeugdzaken en Financiën.

Twee maanden geleden is met de ingebruikname van een midsize multipurpose kunstgrasveld een aanvang gemaakt met de herinrichting en verfraaiing van het SOSIS sportcomplex als onderdeel van het masterplan inhoudende de transformatie van het SOSIS sportcomplex tot een sportpark. De herstart van de omrasteringswerkzaamheden kan tegen deze achtergrond geplaatst worden. De omrastering zal bijdragen tot de veiligheid van zowel het op dit terrein gehuisvest personeel van het ministerie als de schoolgaanden als sporters die dagelijks van dit complex gebruikmaken. Tevens zal de aanwezigheid van een deugdelijke omrastering de werkzaamheden betreffende de algehele bewaking van dit terrein enigszins vergemakkelijken.

Na afronding van deze omrasteringswerkzaamheden zullen tevens de activiteiten om te komen tot de afbouw van de centrale huisvesting van het ministerie en de rehabilitatie van de atletiekbaan aldaar dit dienstjaar worden hervat.

-NII-