LVV-landbouwvoorlichters starten surveys bij landbouwproducenten

28 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 28 augustus 2019 – Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) start met surveys bij landbouwproducenten die producten leveren voor de export. De surveys waarbij er

actuele informatie betreffende de productie van groenten wordt ingewonnen, zal plaatsvinden in de distrikten Wanica en Saramacca. In verband hiermee is op dinsdag 27 augustus 2019 een voorlichtingssessie ter voorbereiding op de surveys, georganiseerd voor LVV-landbouwvoorlichters van deze districten met de ondersteuning van voorlichters uit het district Para.

Per 1 september 2019 worden er wijzigingen van de fytosanitaire richtlijn doorgevoerd. De fytosanitaire richtlijn beschrijft de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding van planten en plantaardige producten en schadelijke organismen in de Europese Unie (EU). Deze wijzigingen zijn tot stand gekomen vanwege fytosanitaire risicobeoordelingen van bepaalde ziekten en plagen en de daarbij behorende internationale handel.

Sinds de aankondiging van deze strengere eisen vanuit de EU en een eventueel exportverbod van groenten en fruit vanuit Suriname, vanwege het voorkomen van schadelijke organismen, is de nadruk voornamelijk gelegd op de Trips Palmi op sopropo. Dit is echter niet het enige product waarbij de productieketen op de voet dient te worden gevolgd. Plagen bij de Solanaceaes, beter bekend als de Nachtschade familie, staan ook op de lijst van de EU. Tot deze familie horen ook de tomaat, peper, boulanger en antroewa die dienen als exportwaar. Bij de tomaat is reeds gebleken dat de plaag Boorder voorkomt. Tijdens de surveys wordt nagegaan als er ook andere plagen voorkomen op de Solanacaeas welke dient te worden vermeld. Deze eerste detectie-survey zal opgevolgd worden door regelmatige monitoringsurveys, waarbij tijdens de groeicyclus van het plant data zal worden verzameld.

Het ministerie van LVV heeft inmiddels de dossiers met alle data opgestuurd naar de EU, in verband met de audit die in september zal plaatsvinden. LVV-minister Rabin Parmessar heeft sinds de afkondiging van de EU-regels strengere eisen doen uitvaardigen naar de landbouwers toe. Eén der vereisten is het verbouwen van groenten volgens de regels van de Goede Agrarische Praktijken (GAP) voor zowel de internationale – als lokale markt. De GAP-trainingen zijn reeds in volle gang. Eveneens is het nieuwe concept Wet Plantenbescherming reeds ingediend bij De Nationale Assemblee om in behandeling te worden genomen.

-Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-