LVV staat achter ordening visserijsector

22 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 22 augustus 2019 – Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wenst naar aanleiding van de situatie in het district Nickerie, waarbij illegale vispraktijken zich hebben voorgedaan, de samenleving als volgt te informeren.
Het ministerie is reeds geruime tijd gestart met het ordenen van de visserijsector. Regelmatig worden gesprekken gevoerd met alle belangrijke actoren in deze sector om structureel een oplossing te brengen in problemen waarmee de sector te kampen heeft. Ordening van de sector is niet makkelijk en een grote uitdaging voor het ministerie. Desondanks zet zij zich in om alle belanghebbenden in één richting te krijgen. Het beleid welke minister Rabin Parmessar voert is om transparant en met betrokkenheid van alle partijen besluiten te nemen.
Het onder directoraat Visserij heeft na onderzoek de minister gerapporteerd dat de situatie niet zo ernstig is zoals wordt geschetst in een schrijven naar de minister. Het correct optreden van de Maritieme Politie vond plaats naar aanleiding van een onderlinge ruzie tussen twee vissers, waarbij één der partijen aangifte heeft gedaan. Bij onderzoek van de politie bleek dat de vissers geen toestemming hadden om bij Witboei te vissen. Zij zijn derhalve opgedragen om die plek te ontruimen.
Het ministerie wenst haar complimenten over te brengen aan de controlerende autoriteiten voor hun kordaat optreden en beaamt dat alleen door goed overleg wij in staat zullen zijn de daadwerkelijke positieve verandering teweegbrengen. De handeling van de vissers is opnieuw een bevestiging van de overbevissing en de noodzaak om ordening te brengen in de sector. Het verzoek van vissers voor toestemming om de visserijactiviteiten aldaar te continueren, kan niet zonder overleg met de relevante autoriteiten worden toegestaan.
Het ministerie zal de komende dagen extra inspectie werkzaamheden uitvoeren en zal samen met de andere bevoegde autoriteiten zich oriënteren op het voorgesteld nieuw visgebied. Het ministerie vraagt de vissers zich te onthouden van illegale praktijken en hun medewerking te verlenen aan de algehele ordening. Zij zal doorgaan op de ingeslagen weg om met de relevante actoren te komen tot oplossingen binnen de perken van de wet, in het belang van de Visserijsector.
Aldus een verklaring van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij.
-LVV-