Management Team Grondenrechten doet verslag aan minister Dikan

7 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 7 aug 2019 – Het Management Team (MT) Grondenrechten der inheemse- en tribale volken in Suriname heeft in een tussentijdsverslag de minister van Regionale Ontwikkelingen, Edgar Dikan, geĆÆnformeerd over het verloop van de werkzaamheden van dit team. Het MT was op 02 augustus 2019 op bezoek bij de bewindsman. Bij deze gelegenheid heeft voorzitter Wensley Misiedjan, uitgebreid verteld over het verloop van de werkzaamheden. Hij heeft ook belicht op welke wijze het MT verschillende belanghebbenden betrekt in het proces.
Het team heeft in de afgelopen periode consultatiemeetings gehouden met: het traditioneel gezag van Inheemse- en Tribale volken; organisaties van Inheemse- en Tribale volken; politiek partijen; bedrijfsleven; Bij de jongste consultatiebijeenkomst van 30 juli 2019 in de Congreshal waren naast overheidsfunctionarissen ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, niet-gouvernementele organisaties, alsook de mijnbouw- en houtsector aanwezig. Het MT is belast met de uitvoering van het Stappenplan ter realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondenrechten der Inheemse en Tribale Volken in Suriname. Misiedjan is tevreden over het traject dat tot nu toe is afgelegd. Hij vertrouwt nog steeds erop dat het hoofddoel bereikt zal worden, namelijk: ā€œeen breed gedragen Surinaams model van wettelijke regeling van de grondenrechten der Inheemse en Tribale Volken, dat consistent is met het huidig Surinaams Staatsrechtelijk bestel en het internationaal rechtā€.
Het doel van de sessies is om genoeg suggesties en input te krijgen, die kunnen worden meegenomen bij het concipiƫren van een conceptwet waarin erkenning van de grondenrechten van Inheemse en Tribale Volken wordt geregeld. Hij heeft de aanwezigen ingelicht over het traject dat wordt gevolgd en uitgelegd hoe stapsgewijs naar het doel wordt gewerkt. Het hoofddoel van de uitvoering van het Stappenplan is een breed gedragen Surinaams model van wettelijke regeling van de grondenrechten der Inheemse en Tribale Volken, dat consistent is met het internationaal recht. De delegatie heeft ook detailinformatie verstrekt over het verloop in de drie technische commissies (Commissie Wetgeving, Commissie Demarcatie, Commissie Bewustwording).

Een van de uitdagingen van het MT is volgens Misiedjan, de demarcatie van de woon- en leefgebieden van de Inheemse en Tribale Volken. De commissie Demarcatie heeft tot taak die gebieden in kaart te brengen. Een andere uitdaging is de tijdige beschikbaarheid van de middelen om het werk vlot te laten verlopen.
De hervatting van het slepende grondenrechtenvraagstuk werd in 2016 door president DesirĆ© Bouterse opgepakt met het voeren van gesprekken met de vertegenwoordigers van de Inheemsen en van de Tribale Volken. In december 2016 stelde hij de ā€˜PresidentiĆ«le Commissie inzake de grondenrechten problematiek bij de Inheemse Volken in Surinameā€™ in. In maart 2017 stelde hij de ā€˜PresidentiĆ«le Commissie inzake de grondenrechten problematiek bij de Tribale Volken in Surinameā€™. Deze commissies hadden als doel, het doen van voorstellen ter oplossing van het grondenrechten probleem. Uiteindelijk is door beide commissies een gezamenlijke verklaring en een stappenplan ontwikkeld. Die documenten zijn op 7 augustus 2017 aangeboden aan de president. Het Stappenplan is in januari 2018 goedgekeurd door de Raad van Ministers en is vervolgens ook goedgekeurd door de president. Het staatshoofd heeft daarna, op 29 juni 2018, schriftelijk de opdracht gegeven aan de minister van Regionale Ontwikkeling om daaraan uitvoering te geven.
De minister heeft in dat kader op 30 november 2018 een managementteam, een secretariaat en drie commissies geĆÆnstalleerd voor de uitvoering van het ā€˜Stappenplan ter Realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondenrechten der Inheemse en Tribale Volken in Surinameā€™.

-NII-