Minister Misiekaba opent wijkkantoor SoZaVo te Tapanahony

29 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 29 augustus 2019 – In een feestelijke stemming hebben de bewoners, waaronder dignitarissen van Diitabiki en omringende dorpen in het Tapahony gebied, de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) André Misiekaba ontvangen op het vliegveld.

De minister die ook zijn collega van Volksgezondheid, Antoine Elias, in deze missie vertegenwoordigde, heeft op 26 augustus 2019 eerst de opening verricht van een studentenwoning van de Medische Zending (MZ). Daarna heeft hij het eerste wijkkantoor van SoZaVO in het Tapanahony gebied geopend. De faciliteiten zijn voor een belangrijk deel gefinancierd door Volksgezondheid (SZF).

Tijdens de opening heeft de minister aangegeven dat president Bouterse de instructie heeft gegeven om het ministerie landelijk zichtbaarder te maken. “Met deze opening hebben wij verdere invulling gegeven aan de wens van de President,” zegt de SoZaVo-minister.

Hij is van oordeel dat de diensten van SoZaVo naar de mensen moeten worden gebracht. De lange en dure reizen naar de stad voor bijvoorbeeld de aanvraag van de meest simpele sociale voorzieningen, wordt verleden tijd.

Een traject van drie tot vier maanden is uitgezet, om alle diensten van het ministerie te kunnen bieden aan de gemeenschap aldaar. Onder leiding van de Directeur van Sociale Zaken, Angela Salmo, die ook bij de opening aanwezig was, worden mensen getraind om te werken op het kantoor. Op dit moment kan men bij het wijkkantoor reeds terecht voor hun medische kaarten.

In de komende periode zullen op strategische plekken in het binnenland meerdere wijkkantoren worden geopend. Op programma staat verder dat de minister in het dorp zal overnachten en gesprekken zal voeren met de Granman, dignitarissen en bewoners van de omliggende dorpen.

-Ministerie van SOZAVO-