Minister Misiekaba, “Together we can make future leaders”

23 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 23 augustus 2019 – Het pilotproject Integraal Kinderbescherming Netwerk in Suriname Ik BeN Doorverwijs- en Casemanagementsysteem, is vandaag gelauncht in het Lala Rookh gebouw. De bedoeling van het project is te zorgen voor een optimale bescherming van kinderen in Suriname.

Jongeren worden geconfronteerd met allerlei zaken die het daglicht schuwen; Deze kinderen moeten worden beschermd. De komende zes maanden zullen vijftien cases van jongeren onder een vergroot glas worden geplaatst. Voor deze cases zullen er oplossingen worden gezocht. Het zullen allemaal zaken zijn die lopen van kindermishandeling tot het seksueel misbruiken van kinderen.

Minister André Misiekaba onder wiens ministerie dit project valt, heeft aangeven dat er gewerkt moet worden aan toekomstige leiders.; De start moet nu gebeuren en niet later. “We moeten investeren in onze jongeren. Het is onze taak om een veilige omgeving te creëren voor de jeugd”, zegt minister Misiekaba. Hij benadrukt dat vanuit het ministerie alle ondersteuning zal worden gegeven aan dit project en we het samen moeten doen.

Het pilotproject zal zes maanden duren en worden uitgevoerd in samenwerking met Unicef. Er komt een tussentijdse evaluatie in november-december 2019.

-Bron: Minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting-