Ontwatering Winti Wai en Kanhai project heeft de aandacht van OWT&C

28 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 28 augustus 2019 – Minister Vidjay Chotkan van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), heeft zich in de afgelopen periode georiënteerd in gebieden die bij regenval blank zijn komen te liggen. Volgens de bewindsman wordt er met man en macht gewerkt aan een structurele oplossing voor dit probleem dat zich al jaren voordoet.

De bewindsman heeft, gelet op de noodzakelijke werkzaamheden, een bezoek gebracht aan onder andere Winti Wai en het Kanhaiproject. Het ligt volgens minister Chotkan in de bedoeling dat de delen van eerdergenoemde gebieden die bij regenval blank liggen worden aangepakt, zodat ze ook bij regenval droog staan. “Gelet op het onderzoek van deze situatie is naar voren gekomen dat enkele duikers verkeerd aangelegd zijn en in bepaalde gevallen zijn er in plaats van duikers gewoon regenbuizen geplaatst. Dit alles stagneert het ‘snel afvoeren’ van water dat zich op de straten bevindt.”

Volgens minister Chotkan is er al een goed plan in elkaar gezet dat reeds in werking is getreden. Het Draaibatra kanaal is een hoofdlozing die er voor moet zorgen dat het water afgevoerd wordt naar het pompgemaal. In de eerste fase zal men ongeveer 7 km aan lozingen bekokeren, waardoor het water makkelijk zijn weg naar het pompgemaal kan vinden. Naast het bekokeren zal men ook werken aan een helling, zodat het water slechts richting het pompgemaal stroomt.

Voor wat het Kanhaiproject betreft is de districtscommissaris van het district Wanica regio Zuid-Oost, Audrey Hankers, ingenomen met het bezoek van de minister. “Het is een pluspunt dat de minister zich in hoogsteigen persoon naar de gebieden begeeft om poolshoogte te nemen. Gelet op de omstandigheden van het project moeten die ook goed worden aangepakt. Dit alles zal een inspanning van OWT&C en overige actoren worden, zodat het blank liggen van de straten in het project tot het verleden kan gaan behoren.”

-Bron: Ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie-