Prijs van eieren enigszins genormaliseerd

14 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 14 augustus 2019 – Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en zijn collega minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HIT) hebben op 13 augustus 2019, overleg gepleegd over de ontwikkelingen van de consumentenprijs van eieren. De overheid had de pluimvee sector 2 weken de tijd gegeven om de prijs per ei te stabiliseren. Het beroep werd toen gedaan om de bewustwording onder hun leden op gang te brengen en te zorgen voor het normaliseren van de consumentenprijs voor eieren.

Uit rapportage vanuit het veld blijkt dat de prijs per ei ligt tussen SRD 1,25 en SRD 1,50. De bewindslieden geven aan dat naar schatting de prijs mogelijk verder zal dalen omdat er rond september een overschot van eieren wordt verwacht op de markt. De overheid zal dan indien nodig de sector wederom uitnodigen voor een evaluatie.

De samenleving wordt opgeroepen om waakzaam te zijn en niet meer te betalen dan de vastgestelde consumentenprijs. Indien de consument constateert dat er meer wordt gevraagd dan is vastgesteld, kan zij contact opnemen met de afdeling Economische Controle Dienst (ECD) van het Ministerie van Handel, Industrie & Toerisme op het nummer 483949 of via de klachtenlijn van dit ministerie op het whatsapp nummer 08586256. De overheid doet eveneens een beroep op de winkeliers om niet meer dan SRD 1,12 per ei te betalen voor de opkoop. Als blijkt dat handelaren zich niet houden aan de opkoopprijs, kunnen de winkeliers dit ook rapporteren aan de afdeling ECD van het ministerie.

De overheid doet er alles aan om de samenleving te beschermen tegen prijsopdrijving en zal hard optreden tegen zij die er misbruik van maken en de samenleving onnodig duperen. Het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme zal nadere informatie met betrekking tot de maximale toegestane consumentenprijzen via bekendmakingen presenteren aan de samenleving.

Aldus een gezamenlijke verklaring vanuit de ministeries Landbouw, Veeteelt en Visserij en ministerie van Handel, Industrie en Toerisme

-NII-