Schooltuinenproject in de districten Marowijne, Para en Brokopondo

30 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 30 augustus 2019 –Ā Leraren, klein-ondernemers en buurtbewoners van de districten Marowijne, Para en Brokopondo hebben in 2018 en gedurende het afgelopen schooljaar ecologisch leren telen. Het schooltuinenproject is een initiatief van Stichting Projecta in samenwerking met de ALCOA Foundation. Het project is deze maand afgesloten. Vijf scholen uit Marowijne, Para en Brokopondo hebben een schooltuin die zij duurzaam kunnen beheren. Deze zijn opgezet, opgeknapt of uitgebreid gedurende het project ā€œSchool gardens for education, environmental awareness and life skillsā€, ofwel het Schooltuinenproject.

Schooltuinenproject

Het schooltuinen project is gestart op 1 januari 2018 en is zaterdag 17 augustus 2019 afgesloten. ā€œDit project was eerst gepland voor een jaar, dus tot 31 december, maar er was meer tijd nodig om de mindshift teweeg te brengen op de scholen en in de gemeenschappenā€, zegt projectcoƶrdinator Marcel Leune tijdens zijn presentatie. Het hoofddoel van het project was om schoolprestaties te verbeteren door middel van de tuin. De betrokken leerkrachten hebben kunnen aangeven dat dit goed is gelukt. Stefanie Lisse, leerkracht op O.S. Bambi, vertelt dat de leerlingen dankzij de life skills lessen in staat zijn om zelfstandig, onder leiding van een leerling de tuin kunnen onderhouden. De leerling die de leiding heeft, geeft dan instructies die de anderen opvolgen. De leerkrachten geven aan dat het duidelijk merkbaar is dat leerlingen de lessen die in de tuin zijn verzorgd beter onthouden. Zij vertellen ook dat zijzelf, andere leerkrachten en buurtbewoners zijn gemotiveerd door het project en thuis hun eigen tuin hebben aangelegd. De tuinen van O.S. Zinkkampoe, O.S. Bambi en St. Angelineschool uit Marowijne, de St. Ferdinandschool uit Para en EBGS Balingsoela uit Brokopondo zijn niet alleen bedoeld voor de scholen, maar dragen bij aan het welzijn van de totale gemeenschap. Daarom zijn ook ouders , organisaties en ondernemers, uit de omgeving van de scholen uitgenodigd om te participeren in trainingen op locatie over ecologisch tuinieren.

Het plan

Voor Projekta was het van belang dat de schooltuinen na afloop van het project door zouden kunnen gaan. Onderhoud en duurzaam beheer is vaak een struikelblok gebleken bij andere schooltuinprojecten. Daarom is er op elke lokatie een zogenoemde beheergroep opgericht bestaande uit leerkrachten, ouders en andere gemeenschapsleden. Zij hebben een aantal trainingen gevolgd om de tuinen waarvoor zij verantwoordelijk zijn, duurzaam te kunnen beheren, en coƶrdineerden ook de aanleg van de ecologische tuinen. Stichting Educatieve Projecten Suriname kreeg van Projekta de opdracht om lesplannen te ontwikkelen, waarbij de tuin wordt ingezet als een lesplek voor verschillende vakken: Rekenen, Taal, Kunst & Cultuur en OriĆ«ntatie op jezelf en de wereld (OJW) in de leerjaren zes en zeven. Het lesmateriaal is eenvoudig aan te passen voor andere leerjaren. Ook is trainingsmateriaal voor onderricht in Life Skills ontwikkeld. De leerlingen leren hierbij onder andere over samenwerking en communicatie, en hoe dat te doen. De leerkrachten werden getraind in gebruik van de lesplannen. Margerie Stakel-Telgt, managementlid van Stichting Educatieve Projecten Suriname is aangenaam verrast met het succes van het project. ā€œHet belangrijkste voor mij was dat het lesmateriaal zou aankomen bij de leerlingen. Ik zag tijdens de trainingen dat de leerkrachten enthousiast waren, maar ik vroeg me toch af hoe het zou gaan met de leerlingen. Ik ben verrast en tevredenā€.-.

-Xaviera L. Arnhem /Ā Stichting Projecta-