Suriname en VN ondertekenen samenwerkingsprogramma 2019-2020

31 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 31 augustus 2019 – De Verenigde Naties heeft een Regionaal Duurzaam Ontwikkelingsraamwerk aangenomen, het zogeheten United Nations Multi-Country Sustainable Development Framework (UN MSDF) 2017-2021, een samenwerkingsprogramma met 18 Caribische landen, waaronder Suriname.

De landen moeten individueel nationale implementatie programma’s overeenkomen met relevante UN-organen. Het samenwerkingsprogramma voor Suriname heet het Country Implementation Programme (CIP) en wordt dit jaar voor 2 jaren, 2019-2020, ondertekend. Het CIP behelst dus het samenwerkingsprogramma met Suriname op landelijk niveau, welke wordt gefaciliteerd door ministeries.

De Surinaamse overheid en vertegenwoordigers van het Verenigde Naties (VN) systeem in Suriname, zijn op 8 en 9 juli jongstleden bijeengekomen om overeenstemming te bereiken over het programma van samenwerking voor twee jaren. In het CIP zijn opgenomen projecten betreffende Volksgezondheid, Onderwijs, Landbouw, Milieu, Duurzame Ontwikkelingsdoelen, Bevolkingspolitiek, Mensenrechten, Gender en Youth, etc. Betrokken VN-organisaties zijn onder anderen: de UNDP, UNICEF, de UNFPA, PAHO/WHO, FAO en het IOM.

De ondertekening van het CIP dat door de RvM is goedgekeurd, heeft op 28 augustus 2019 plaatsgevonden, op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ambassadeur Luziano Truideman, heeft namens de Regering van de Republiek Suriname zijn handtekening geplaatst op het document, terwijl namens het VN-systeem Marina Walter, Resident Coördinator, heeft ondertekend.

Met de ondertekening van dit samenwerkingsprogramma wordt beoogd, een effectievere uitvoering van de programma’s en projecten met ondersteuning van

het VN-systeem, ter verwezenlijking van de nationale ontwikkelingsdoelen en prioriteiten.

-NII-