Suriname houdt waakzaam oog op uitbraak bacovenziekte in Colombia

26 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 26 augustus 2019 – Vanwege de uitbraak van de schimmelziekte Fusarium oxysporum f.sp. Cubense Tropical race (FOC TR4) binnen de bacoven sector in Columbia, is het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) momenteel bezig met de voorbereiding om preventieve maatregelen te treffen, om de introductie en verspreiding van deze ziekte in Suriname te voorkomen. Het Columbian Agriculture Institute (CAI) heeft op 8 augustus de aanwezigheid van TR4 in Columbia bevestigd.

De bacovenziekte TR4 wordt veroorzaakt door een schimmel, die via de wortels van de bacove plant binnendringt en de stroom van water en voedingsstoffen blokkeert. Dit zorgt voor afsterving van de bacoven plant. Volgens de CAI heeft TR4 het noorden van het kustvlaktegebied La Guajira, dat 175 hectare groot is, aangetast en is al 168,5 hectare bacoven aanplant vernietigd. Er zijn reeds maatregelen getroffen door Columbia op fytosanitair gebied, om de verdere verspreiding van deze ziekte tegen te gaan. Ook andere landen in de Regio hebben strengere maatregelen getroffen om dit probleem te voorkomen in hun land, waaronder Costa Rica. Dit, omdat zo een ziekte uitbraak een groot gevaar vormt op de economie van een land.

Het stopzetten van de import van planten, plantendelen en plantaardige producten van Musa spp. (banaan, bacoven achtige w.o. ook Heliconia sp.) door het ministerie van LVV, is één van de eerste maatregelen die zullen worden getroffen. Deze actie van het ministerie beroept zich op de Plantenbeschermingsverordening 1965 artikel 3. (G.B. 1965 no. 102 zoals gewijzigd in G.B. 1972 no. 163 en S.B. 1980 no.116).

Het eten van bacoven/bananen, die afkomstig zijn van besmette planten, vormt geen gezondheidsgevaar voor de mens, maar vormt een groot risico voor de bacoven sector.

In tegenstelling tot ander ziekten die voorkomen bij bananen/bacoven inclusief de gevreesde Black Sigatoka, is de schimmel FOC TR4 zeer moeilijk te beheersen. De sporen van deze schimmel

kunnen tientallen jaren in de bodem overleven. Hierdoor vormt TR4 de grootste bedreiging wereldwijd voor de bacove sector, omdat het in staat is hele arealen aan bacoven/bananen te vernietigen. Daarnaast is de Cavandish bacoven die ook in Suriname wordt geteeld, voornamelijk voor de export, zeer gevoelig voor deze schimmel.

De pathogeen kan worden overgebracht door besmet plantmateriaal, besmette grond via schoeisel, auto’s (banden) alsook via het water.

-Bron: Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij-