Suriname treft voorbereiding invoering Integrated Water Resource Management

7 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 7 aug 2019 – Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft in samenwerking met Stichting Water Forum Suriname (WFS) het project, ‘Capacity Building for Integrated Water Resource Managementʼ (IWRM), uitgevoerd. De uitvoering van het project is in opdracht van de United Nations Development Programme (UNDP) geschied. Binnen dit project is er eerst een situatie analyse studie gedaan, waarna een Action Plan alsook een Monitorings- en Evaluatieplan zijn opgesteld, vervat in het ‘Comprehensive Rapport’.
Ter afronding van het project is er op woensdag 31 juli 2019 een seminar gehouden om de stakeholders te informeren over de resultaten van het verrichte onderzoek en ook de betrokkenheid te stimuleren om de implementatie van IWRM van de grond te krijgen. Voor een vlot verloop van het project was er een Interdepartementale Water Werkgroep (IWW) onder leiding van het kabinet van de vicepresident en het ministerie van NH ingesteld. In de IWW hadden vertegenwoordigers de ministeries van: NH, Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer, Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), Regionale Ontwikkeling (RO), Volksgezondheid, WFS, het Kabinet van de president en vicepresident zitting. De afgevaardigden van de diverse stakeholders namen ook een exemplaar van het ‘Comprehensive Rapport’ in ontvangst.
De formele overdracht van het project vond plaats op vrijdag 26 juli 2019 middels de overhandiging van het eerste ‘Comprehensive Rapport’ aan de minister van NH, Sergio Akiemboto. De overhandiging werd gedaan door de voorzitter van de WFS, Manodj Hindori. Ook de UNDP-vertegenwoordiger, Alexis Armstrong kreeg op dezelfde dag een exemplaar aangeboden. In 2016 heeft het ministerie van NH het voortouw genomen voor het ontwikkelen en implementeren van het IWRM.
-NII-